Dzień Bezpiecznego Internetu 2024
Czy Twoje dziecko jest bezpieczne w sieci? Oto jak Olsztyn walczy z cyberzagrożeniami!
  • Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Olsztynie i działania prewencyjne Policji.
  • Profilaktyczno-edukacyjne inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów.
  • Spotkania z ekspertami i praktyczne rady dotyczące bezpieczeństwa online.

Szósty luty nie jest zwykłą datą w kalendarzu. Stanowi on ważny moment, by zastanowić się nad bezpieczeństwem w sieci, szczególnie kiedy mowa o naszych najmłodszych. W Olsztynie ten dzień przebiegał pod znakiem świadomości i edukacji, a lokalna Komenda Miejska Policji nie szczędziła wysiłków, by każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, mógł nauczyć się, jak chronić się przed cyberzagrożeniami.

Zaangażowanie funkcjonariuszy w edukację internetową jest odpowiedzią na rosnącą liczbę wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny świat cyfrowy. Nie bez znaczenia jest fakt, że w ubiegłym roku zorganizowano ponad 300 spotkań edukacyjnych, które przyciągnęły niemal 7 tysięcy uczestników. Eksperci podczas tych wydarzeń dzielili się wiedzą o tym, jak bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych, jak rozpoznawać i reagować na cyberprzemoc oraz jak nie stać się ofiarą oszustw online.

W szczególności uwagę skupiono na niebezpieczeństwach związanych z mową nienawiści i hejtem. Olsztyńscy funkcjonariusze, swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierają młodych ludzi w budowaniu bezpiecznych przestrzeni wirtualnych. Podczas spotkań z uczniami z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie omawiano, jakie zachowania kwalifikują się jako cyberprzemoc, gdzie szukać wsparcia w przypadku jej doświadczenia i jak tworzyć kulturę szacunku w sieci.

Warto podkreślić, że działania te nie ograniczają się wyłącznie do jednorazowych eventów, lecz mają charakter ciągłej kampanii, która adaptuje się do zmieniających się warunków cyfrowej rzeczywistości. Każdy z nas może przyczynić się do szerzenia wiedzy na temat bezpiecznego internetu i tworzenia zdrowszego środowiska dla wszystkich użytkowników. Inicjatywy takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu to przypomnienie, że cyberprzestrzeń to wspólna odpowiedzialność.


Źródło: Policja Olsztyn