Minister rodziny na Forum Nowej Edukacji w Olsztynie o pracy kobiet
W nadchodzący weekend Kuźnia Społeczna stanie się miejscem ważnych dyskusji na temat przyszłości rynku pracy dla kobiet. Konferencja "Forum Nowej Edukacji" zgromadzi ekspertów i działaczy społecznych, aby omówić metody aktywizacji i rozwoju zawodowego kobiet. Wśród prelegentów znajdzie się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
  1. Aktywizacja zawodowa kobiet – kluczowe strategie i inicjatywy.
  2. Metody outdoor learning jako innowacyjne podejście w edukacji i zatrudnieniu.
  3. Rola cyfrowych narzędzi w adaptacji do dynamicznie zmieniającego się rynku.
  4. Wpływ równowagi między życiem zawodowym a osobistym na rozwój kariery.

Wydarzenie rozpocznie się 16 kwietnia o godzinie 9.30. Przemówienie otwierające wygłosi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dyskusje panelowe będą koncentrować się na różnorodnych aspektach życia zawodowego kobiet, od metod aktywizacji po wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ważnym punktem programu będzie prezentacja projektu "Aktywizacja zawodowa kobiet", która przedstawi konkretne działania i ich efekty.

Podczas paneli wystąpią również znani specjaliści i praktycy, w tym Ewa Rumińska-Zimny i Sylwia Rembiszewska-Piątek, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wsparcia kobiet na rynku pracy. Debata "Natura jest kobietą" prowadzona przez Piotra Czuryłło, zaprezentuje unikalne połączenie tematyki kobiecości i nauk przyrodniczych.

Ostatnia część konferencji skupi się na cyfryzacji i jej wpływie na rynek pracy, co jest szczególnie istotne w kontekście szybkich zmian technologicznych i ekonomicznych. Dyskusję na ten temat poprowadzą eksperci z różnych dziedzin, co pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na wyzwania i możliwości, które stoją przed współczesnymi kobietami.

Konferencja jest wspierana przez lokalne władze i organizacje, co podkreśla znaczenie inicjatywy dla społeczności. Warto zwrócić uwagę na to, jak ważne jest tworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia i rozwiązania problemów związanych z zatrudnieniem kobiet.


Urząd Miasta Olsztyna