Marszałek i EGO Kraina Bociana podpisali umowy na rozwój komunikacji wschodniej części regionu
Znaczące inwestycje drogowe zwiększą spójność komunikacyjną wschodniej części naszego regionu. Dzięki wsparciu finansowemu, które wynosi ponad 15 milionów euro, lokalne samorządy będą mogły przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne.
  1. Podpisanie umów na realizację projektów drogowych z udziałem marszałka Marcina Kuchcińskiego.
  2. Plan przebudowy i budowy dróg w obrębie subregionu EGO, w tym miasta Ełk i gminy Prostki.
  3. Łączna wartość dofinansowania projektów to ponad 15,7 mln euro, z funduszy EFRR i budżetu państwa.
  4. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

W ramach przedsięwzięć drogowych przewidziano przebudowę około 11,6 km dróg gminnych oraz 21,5 km dróg powiatowych. Prace obejmą nie tylko poprawę nawierzchni, ale także budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych, poboczy, zatok autobusowych oraz przebudowę skrzyżowań. Dzięki temu mieszkańcy zyskają lepsze i bezpieczniejsze drogi, co zdecydowanie poprawi jakość życia w regionie.

"Samorząd to dzieło nieskończone i zawsze jest coś do zrobienia" – mówi marszałek Marcin Kuchciński – "Tym razem przekazujemy ponad 15 mln euro na rozwój infrastruktury we wschodniej części województwa, a konkretnie do samorządów EGO."

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana, które obejmuje miasta i gminy takie jak Ełk, Gołdap czy Olecko, stawia na rozwój infrastruktury transportowej oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności sektora ekoturystyki. Działania te mają na celu nie tylko poprawę warunków życia mieszkańców, ale również przyciągnięcie turystów i inwestorów do regionu.

"To dla nas ważne porozumienie z samorządem województwa i ważne umowy" – podkreśla Marek Chojnowski, starosta ełcki. "Nowe drogi mają wielkie znaczenie dla rozwoju tej części regionu, bo łączą się z terenami inwestycyjnymi i rekreacyjnymi."

Dzięki tym inwestycjom, subregion EGO zostanie lepiej skomunikowany z głównymi szlakami transportowymi kraju, co z kolei zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. To strategiczne działanie wpłynie na dalszy rozwój i modernizację wschodniej części naszego województwa, przynosząc korzyści wszystkim mieszkańcom.


Opierając się na: Urząd Marszałkowski