Poszukiwany projektant nowych boisk na os. Podleśna
Na osiedlu Podleśna planowane są nowe kompleksy sportowe, które będą służyć nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także dorosłym mieszkańcom. Władze miasta poszukują projektanta, który stworzy projekty boisk w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik.

Nowe inwestycje sportowe na osiedlu Podleśna

W ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik, na osiedlu Podleśna mają powstać nowe obiekty sportowe. Inwestycja ta jest kontynuacją wcześniejszych działań miasta, które od 15 lat realizuje projekty mające na celu rozwój infrastruktury sportowej. Do tej pory w stolicy Warmii i Mazur powstało 10 obiektów z tego programu, a kolejne były finansowane z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Plany i lokalizacja nowych obiektów

Nowe boiska mają powstać w dwóch sąsiadujących placówkach edukacyjnych na osiedlu Podleśna: Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich, Krzysztof Śmieciński, informuje, że przy pierwszej szkole planowane jest boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 metry, natomiast przy drugiej – wielofunkcyjne boisko o wymiarach 19x32 metry. Dodatkowo zaplanowane są bieżnia czterotorowa, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Wszystkie obiekty mają być oświetlone technologią LED.

Proces wyboru projektanta i harmonogram realizacji

Władze miasta szukają obecnie projektanta, który podejmie się zadania stworzenia projektów nowych boisk. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 18 lipca, a czas na przygotowanie projektu to pół roku. Dzięki temu na początku 2025 roku możliwe będzie rozpisanie postępowania dotyczącego budowy obiektów.

Znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności

Nowe obiekty sportowe będą miały ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Zastępca prezydenta miasta, Justyna Sarna-Pezowicz, podkreśla, że jest to szansa na wybudowanie nowych oraz odnowienie istniejących obiektów. "Będziemy chcieli wykorzystać nową odsłonę tego programu. To okazja zarówno do wybudowania nowych obiektów, jak i odnowienia tych powstałych przed laty" – mówi Sarna-Pezowicz.

Powstawanie takich kompleksów sportowych przyczynia się do popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców. Nowe boiska będą nie tylko miejscem rozrywki dla dzieci i młodzieży, ale także zachętą dla dorosłych do aktywnego spędzania czasu.


Na podst. Urząd Miasta Olsztyna