Laboratorium - pracownia chemiczna

Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz do miejskich żłobków. Aplikować można - podobnie, jak w poprzednich latach - poprzez specjalny serwis internetowy.

Do końca maja rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do miejskich żłobków. Przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1. rok życia, wybrać tylko jedną placówkę. Do dyspozycji jest 348 miejsc, w tym 40 związanych z projektem realizowanym w żłobku przy ul. Wyspiańskiego.

"Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców" to przedsięwzięcie współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Mogą w nim wziąć udział rodzice (opiekunowie), z których przynajmniej jeden mieszka w Olsztynie oraz przynajmniej jeden wraca do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim albo jest bezrobotny lub bierny zawodowo (np. urlop wychowawczy).

Termin składania wniosków mija 31 maja 2019 roku.

Jednocześnie trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W tym przypadku czas na złożenie wniosku minie 22 maja. Kandydaci mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy pierwszej.

W przypadku absolwentów szkół podstawowych przygotowanych zostało 2765 w 94 klasa liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia. Absolwenci gimnazjów mogą liczyć na 2641 w 90 klasach. W technikach i szkołach branżowych zdobyć zawód m.in. technika chłodnictwa i klimatyzacji, reklamy, hotelarstwa, architektury krajobrazu, elektromechanika, dekarza.

[nabór do żłobków] [rekrutacja - absolwenci szkół podstawowych] [rekrutacja - absolwenci gimnazjów]

<- Wstecz do: Archiwum