INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Strażnik Miejski (APILKANT)

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani nw.:

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

  1. Duszak Paweł Olsztyn
  2. Gajo Emilia Olsztyn

Uzasadnienie:

Po dokonaniu selekcji aplikacji oraz zastosowaniu techniki naboru opierającej się na testach i rozmowie kwalifikacyjnej wybrano ww. kandydatów.

Z-ca Komendanta

Straży Miejskiej w Olsztynie

Urszula Kania

Olsztyn 17.05.2019 r.