Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

W dniu dzisiejszym (19.07.2019) strażnicy dzielnicowi wystawili dyspozycje usunięcia wraków pojazdu osobowego Audi oraz skutera. Pojazd Audi był uszkodzony, bez tablic rejestracyjnych oraz niezabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Natomiast skuter nie był od dłuższego czasu użytkowany i uszkodzony. Po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających odholowano pojazdy na parking strzeżony.
Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, na wniosek zarządcy drogi może zostać usunięty przez Straż Gminną lub Policję.
Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta. Przypominamy, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz posiadać tablice rejestracyjne.
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

1000 Znaków do wykorzystania