Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Twórczości Stefana Gierowskiego, wybitnego przedstawiciela współczesnej awangardy malarskiej, będzie tematem kolejnej "środy dla seniora".

W każdą środę seniorzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki, mogą odwiedzić olsztyńską galerię BWA. Tym razem tematem przewodnim będzie twórczość laureata szeregu nagród i odznaczeń państwowych - Stefana Gierowskiego.

- Określany jest mianem klasyka polskiej nowoczesności - mówi dyrektorka BWA, Małgorzata Bojarska-Waszczuk -  Wykład nie tylko poruszy szerokie spektrum poszukiwań malarskich twórcy, ale również odniesie się do aktualnej ekspozycji, która uświetni środowe spotkanie oraz da nam pole do wspólnej dyskusji.

Stefan Gierowski urodził się w 1925 roku. W latach 1945-1948 pobierał nauki w  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni profesorów Władysława Jarockiego, Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. Równocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Warszawy. W latach 1957-1960 współpracował z Marianem Boguszem, prowadząc galerię Krzywe Koło w Warszawie. W latach 1957-1986 pełnił szereg najistotniejszych funkcji w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie. W latach 1961-1997  był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W latach 1975-1981 sprawował funkcję dziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1981 był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej, a w latach 1982-1988 członkiem Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. W 1981 został wybrany przez senat warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na rektora - elekta. W roku 1986 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia: Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki, Arsenał, Warszawa 1955 (nagroda w dziedzinie malarstwa); II Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 1957 nagroda; V Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea della Repubblica di San Marino, 1965 (złoty medal); First Triennale India 1968, New Delhi (wyróżnienie).

Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia (środa) o godz. 17:00 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

<- Wstecz do: Archiwum