Sesja rady powiatu: nadzwyczajna i niezwykła

– Mimo sytuacji, z jaką mamy do czynienia, urząd pracuje i realizuje swoje zadania, a z tym wiąże się konieczność podejmowania decyzji, także będących w kompetencjach rady. Koronawirus spowodował, że odbyło się to w tak niezwykłej formule – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Podczas XII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie na sali obrad rady było więc tylko kilka niezbędnych osób: przewodniczący, starosta, skarbnik oraz urzędnicy potrzebni do obsługi głosowania w trybie korespondencyjnym. Radni bowiem swoje głosy oddawali po raz pierwszy w trybie zdalnym.

Program sesji obejmował głosowanie dotyczące dwóch uchwał, związanych z realizacją budżetu Powiatu na rok 2020 oraz zamianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035, a uwzględniających przede wszystkim uruchomienie rezerwy celowej na walkę z koronawirusem oraz środków na program „Nowoczesny rolnik”, realizowany przez powiatowy Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Wszystkie niezbędne dokumenty radni otrzymali pocztą elektroniczną. Tą drogą oddali również głosy w tej sprawie. W głosowaniach „za” byli wszyscy, czyli 25 powiatowych radnych.

Mam nadzieję, że to rozwiązanie tymczasowe, podyktowane tylko troską o zdrowie zarówno radnych, jak i pracowników urzędu – dodaje Jerzy Laskowski, przewodniczący rady. Niemniej zarząd powiatu kupił już dla radnych służbowe tablety, które – jeżeli sytuacja się nie poprawi – będą wykorzystywane do głosowań w czasie kolejnych „wirtualnych” sesji oraz służyły do przekazywania radnym dokumentów drogą elektroniczną.