Masz problemowe lub niebezpieczne odpady i nie wiesz, co z nimi zrobić. Rozwiązaniem jest wizyta w PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Taki punkt jest miejscem, do którego każdy mieszkaniec Olsztyna może bezpiecznie i bezpłatnie dostarczać określony rodzaj odpadów. PSZOK w stolicy Warmii i Mazur znajduje się na terenie firmy Koma przy ul. Towarowej 20a.

- W minionym roku do punktu trafiło nieco ponad 4638 ton odpadów - informuje Ewa Łukasik-Błażejewicz z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. - Dla porównania w 2019 roku to było 2715 ton. W PSZOK w głównej mierze przyjmowane są odpady remontowo-budowlane, wielkogabarytowe, zielone, opony, tekstylia.

Do PSZOK-u należy oddawać takie odpady, jak:
* zużyte opony
* zużyte baterie
* przeterminowane leki
* termometry rtęciowe
* zużyty sprzęt elektroniczny
* farby, rozpuszczalniki, kleje i inne chemikalia;
* żarówki, świetlówki;
* odpady wielkogabartytowe

W PSZOK-u działa także Punkt Wymiany Rzeczy Używanych (PWRU). Przedmioty domowego użytku nadające się do dalszego wykorzystywania mogą być tam przekazywane kolejnym osobom nimi zainteresowanym. Warunkiem jest to, że muszą być nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, czyste, nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników. Przekazywane mogą być np. meble, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, książki czy rowery.

Kilka razy w roku w olsztyńskich osiedlach pojawia się mobilny PSZOK. Harmonogram wyjazdów można znaleźć na stronie firmy Koma, która prowadzi punkt.

Powróć do archiwum