Jak wygląda praca doradcy finansowego?

Doradca finansowy to, zgodnie z definicją, wszechstronnie wykształcony specjalista. Tymczasem wiele osób sprowadza jego rolę jedynie do oferowania klientom poszczególnych rodzajów kredytów i pożyczek. W rzeczywistości niektórzy pracodawcy nazywają bowiem telemarketerów doradcami finansowymi, którymi tak naprawdę nie są. Jak dokładnie wygląda praca doradcy finansowego?

Ochrona majątku klienta

Podstawowym zadaniem doradcy finansowego jest ochrona majątku klienta. Pojęcie ochrony majątku jest bardzo szerokie i może dotyczyć zarówno pozyskania źródła finansowania, jak i wychodzenia z problemów związanych z nadmiernym zadłużeniem. W kontekście pozyskiwania źródeł finansowania doradcy finansowi zajmują się doborem odpowiedniej oferty kredytu czy pożyczki dla danego klienta. Muszą oni przede wszystkim rozpoznać jego potrzeby i trafnie na nie odpowiedzieć. Na rynku dostępnych jest obecnie bardzo wiele ofert kredytowania, dlatego wybór właściwej stanowi poważne wyzwanie. Doradcy kredytowi mogą również zalecić odroczenie zaciągnięcia kredytu czy pożyczki w sytuacji, gdy w danym momencie zdolność kredytowa klienta jest na niskim poziomie. Co istotne, doradcy finansowi mogą również udzielać rad dotyczących tego, jak poprawić swoją zdolność kredytową w dłuższym okresie czasu. To od niej zależy między innymi to, czy w ogóle uzyskamy kredyt oraz w jakiej wysokości zostanie on nam przyznany. Do doradcy finansowego klienci zgłaszają się także wtedy, gdy wpadli w kłopoty finansowe - nadmiernie się zadłużyli bądź stracili źródło dochodów, z którego spłacali pożyczkę lub kredyt. W takiej sytuacji doradca stara się znaleźć najlepsze, możliwe rozwiązanie. Bardzo często okazuje się nim rozłożenie spłaty zadłużenia na niższe raty, niemniej jednak nie każdy bank wyraża na to zgodę. W związku z tym potrzebna będzie nam pomoc profesjonalisty, który zajmie się załatwianiem wszelkich formalności.

Optymalny Kredyt

Niezależność zawodu doradcy finansowego

Wiele osób dziwi fakt, iż profesjonalni doradcy finansowi nie są związani z żadną konkretną instytucją bankową. Ich rolą nie jest więc sprzedaż kredytów czy innych produktów finansowych oferowanych przez dany bank. Wręcz przeciwnie - doradca finansowy powinien wybierać najlepszą ofertę dla swojego klienta, a więc przede wszystkim musi mieć na uwadze jego dobro. Niezależność zawodu doradcy finansowego nie powoduje jednak, że nie może on załatwić za swoich klientów pewnych formalności. Oczywiście niektórych będziemy musieli dopełnić we własnym zakresie, lecz znaczną częścią z nich może zająć się specjalista. Z pomocy doradcy finansowego powinni skorzystać w szczególności ci, którzy nie mają dużej wiedzy na temat funkcjonowania rynku kredytowego czy ogólnie finansowego. Zamiast zagłębiać się w szczegóły ekonomii, można po prostu powierzyć zarządzanie majątkiem doradcy finansowemu. Z założenia osoba ta powinna posiadać bardzo dużą wiedzę przede wszystkim z zakresu finansów, ekonomii i bankowości, a także szeroko pojętego prawa finansowego i bankowego.