Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Do najważniejszych zadań samorządów osiedlowych należy reprezentowanie interesów mieszkańców i współpraca z Urzędem Miasta. Niestety w ostatnich latach mieszkańcom dwóch olsztyńskich osiedli nie udawało się zebrać kworum, które pozwoliłoby na wybór rady.

Rada Osiedla Śródmieście nie miała swojej reprezentacji od dwóch lat. Sytuacja zmieniła się na początku listopada, w drugim terminie wybranych zostało piętnastu członkowie rady. Pierwsze zebranie odbyło się 17 listopada, a radni wybrali zarząd. Do 2025 roku przewodniczącą  Rady Osiedla Śródmieście będzie Monika Pawłowska. Zastępcą został Krzysztof Kapinos, sekretarzem - Jakub Porczyński, a skarbniczką – Magdalena Pruchnicka. Ponadto wybrani zostali także członkowie zarządu:  Artur Kwapiński, Marzena Lipińska – Bugaj, Małgorzata Matuszewska – Boruc, Danuta Molga i Grzegorz Mrozowicz.

Za nami także wybory do Rady Osiedla Kościuszki. Przypomnijmy - z powodu braku kworum mieszkańcy tego osiedla nie mieli swoich  przedstawicieli już od 5 lat. W listopadzie, w drugim terminie, udało się uzyskać wymaganą większość podczas zebrania wyborczego. Rada ukontytuuje się 2 grudnia, gdy wybrany zostanie zarząd.

Przypomnijmy przewodniczących wszystkich Rad Osiedli można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powróć do archiwum