Biała Wstążka w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wspólnie z 12 gminami z powiatu olsztyńskiego po raz kolejny bierze udział w kampaniach dotyczących sprzeciwu wobec stosowania przemocy.

Kampania „Biała Wstążka” jest symbolicznym wyrazem sprzeciwu na przemoc stosowaną wobec kobiet oraz złożeniem deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania, jak również zaniechania stosowania przemocy we wszystkich jej formach i chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.
Na zdjęciu Andrzej Abako, starosta olsztyński, popierający ideę kampanii „Białej Wstążki”.

 

 

 

 

Przypominamy:

  • W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej w Biskupcu, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką oraz wsparciem psychologa i prawnika. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2021 r. specjalne zajęcia odbyły się w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach i Purdzie oraz Olsztynku. Tu też, po raz 5, został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy.
  • W PCPR działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 665 237 899, 544 38 00 lub 89 544 38 00.
  • Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.

biała-plakat-1 biała-plakat-2