Olsztyńscy radni wyrazili zgodę na umieszczenie tablic upamiętniających dawny cmentarz ewangelicko-augsburski. To jeden z ważniejszych elementów węzła przesiadkowego Olsztyn-Śródmieście.

Węzeł powstanie u zbiegu ulic 1 Maja i Partyzantów. W tym miejscu istniał utworzony w XIX wieku cmentarz, który w latach 1960-70 został zlikwidowany.

Jak się okazało podczas prac związanych z przebudową ul. Partyzantów, nekropolia została zlikwidowana jedynie powierzchniowo. Na obszarze, na którym w znacznej części zlokalizowane są garaże, pozostała część pochówków dawnych mieszkańców stolicy Warmii i Mazur.

- Teren dawnego cmentarza zostanie upamiętniony w postaci zaaranżowanego skweru jako parku publicznego - mówi kierownik ratuszowej jednostki realizującej projekt, Andrzej Karwowski. - Będzie tam m.in. z Pawilon Pamięci, ścianki komemoratywnymi oraz płytami gabionowymi, na których w formie tablicy z inskrypcjami zostaną upamiętnione osoby tam pochowane.

Podstawą przygotowania koncepcji tablic i ich rozmieszczenia były uzgodnienia z parafią ewangelicko-augsburską, stroną społeczną i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz opracowanie Rafała Bętkowskiego "Cmentarz ewangelicki przy ul. Partyzantów w Olsztynie w świetle dokumentów Evangelisches Zentralarchiv w Berlinie". Zakres opracowania obejmuje sporządzenie listy pochówków - przeredagowanie personaliów prawie 1,3 tys. osób, dobór kroju liter, jak również koncepcję rozmieszczenia elementów tekstowych.

Teraz trwają przygotowania do przejęcia i wyburzenia garaży na zapleczu Komendy Wojewódzkiej Policji, w pobliżu kolejowego przystanku Olsztyn-Śródmieście. Po zakończeniu tego etapu będą realizowane dalsze prace związane z powstanie węzła przesiadkowego.

[koncepcja tablic upamiętniających i ich rozmieszczenie] [wizualizacja węzła przesiadkowego]

Powróć do archiwum