Radni olsztyńskiej Rady Miasta wprowadzili szereg zmian w cennikach miejskich spółek. To jedne z ważniejszych decyzji, jakie zostały podjęte podczas środowego (26 stycznia) posiedzenia rajców.

Opłaty za komunikację miejską, parkowanie oraz pochówek - to niektóre z tematów poruszonych przez radnych. Teraz podjęte uchwały czekają na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Koszta życia rosną w galopującym tempie - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Każdy z nas odczuwa podwyżki stawek za energię elektryczną, gaz, paliwo oraz szalejącą inflacja. To oraz wprowadzane zmiany w systemie podatkowym i rosnące płace minimalne oznaczają nie tylko drożejące powszechne towary i usługi, ale także koszty działalności wykonywanej przez komunalne jednostki na rzecz mieszkańców.

Podczas ostatniej sesji radni zmienili opłaty za przejazdy komunikacją miejską. Od 1 kwietnia inne będą ceny biletów jednorazowych oraz krótkookresowych (30-, 45- i 90-minutowych). Najtańsza przejazdówka będzie kosztować 4 zł, czyli o 60 groszy więcej, niż dotychczas. Jednak w przypadku pasażerów płacących za przejaz elektroniczną portmonetką Olsztyńskiej Karty Miejskiej ceny biletów nie ulegną zmianie.

[informacje o OKM i możliwości jej wyrobienia]

Co ważne, nie zmienią się także cena biletów okresowych - miesięcznych i 30-dniowych - która od 2017 roku wynosi 80 złotych.

Również od 1 kwietnia zmienią się stawki w Strefie Płatnego Parkowania. Teraz za półgodzinne parkowanie w strefie czerwonej trzeba zapłacić 2 zł, a za pierwszą godzinę (i każdą kolejną powyżej trzeciej godziny parkowania) - 3,90 zł. W strefie zielonej to odpowiednio 1,20 zł i 2,50 zł.

Po zmianach stawki wzrosną do 2,30 zł za pół godziny oraz 4,50 zł za pierwszą godzinę (i każdą kolejną powyżej trzeciej godziny postoju). Natomiast w strefie zielonej będzie to 1,50 zł i 3 zł. Bez zmian pozostają ceny abonamentów.

- Nowa wysokość opłat wynika ze wzrostu zasadniczego wynagrodzenia minimalnego, które podnosi się z każdym rokiem - przyznaje dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc. - To oznacza, że koszty utrzymania strefy także rosną.

Podczas środowej sesji radni podjęli także uchwałę zmieniającą cennik usług Zakładu Cmentarzy Komunalnych. Nowe regulacje dotyczą m.in. opłat za udostępnienie miejsca pochówku na 20 lat, za każdy wjazd na cmentarz czy za za usługi świadczone w miejskich domach przedpogrzebowych.

- Zmiany opłat spowodowane są przede wszystkim wzrostem cen energii, materiałów i preparatów używanych podczas w procesie przechowywania zwłok i ich przygotowania do pogrzebu - wyjaśnia dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych, Zbigniew Kot.

Dodatkowo została wprowadzona nowa usługa, polegająca na możliwości zarezerwowania za życia miejsca w murowanym zbiorowym grobie urnowym. Jest skierowana do osób samotnych, w przypadku których nie będzie opiekuna grobu po ich śmierci. Każdy pochówek w tym grobie będzie oznaczony imiennie tabliczką granitową z danymi osoby zmarłej. Opłata będzie jednorazowa przez cały okres istnienia grobu i wyniesie 1000 zł za urnę.

Podczas środowej sesji radni nie zajęli się przygotowaną w grudniu uchwałą dotyczącą powrotu do stawek za ogródki gastronomiczne. Te zostały obniżone w maju 2020 roku w związku z sytuacją pandemiczną oraz lockdownem.

- Kolejna fala zakażeń koronawiruisem nie daje pewności, czy ponownie nie zostaną wprowadzone radykalne obostrzenia - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dlatego zdecydowałem o wycofaniu mojego wniosku co do tej uchwały.

Radni będą mogli wrócić do uchwały w momencie, gdy sytuacja epidemiczna się ustabilizuje.

Powróć do archiwum