Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab – zakres usług

Badanie próbek materiałów wykorzystywanych w szeroko pojętej branży przemysłowej lepiej zostawić profesjonalistom. Do takich należą między innymi specjaliści zatrudnieni w Laboratorium Wytrzymałościowym Tenslab.

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab, czyli badania próbek przemysłowych realizowane na najwyższym poziomie!

Aby móc zachować odpowiednio wysoki poziom jakości prac wykonywanych w branży przemysłowej, konieczne jest regularne badanie próbek prac wykonywanych na przykład przez spawaczy. Jak zrobić to w sposób profesjonalny? Takie podejście jest konieczne, by móc uzyskać wiarygodny wynik pomiaru. Rozwiązaniem, po które w ostatnich latach sięga coraz większa liczba przedsiębiorców z sektora przemysłowego, są specjalistyczne usługi w zakresie badań, które świadczą doświadczone podmioty badawcze. Należy do nich między innymi Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab (oddział zajmujący się przeprowadzaniem tzw. badań wzorcujących znajduje się w Gdyni przy ulicy Czechosłowackiej 3).

Badania realizowane przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab… czyli?

Badania, które wchodzą w skład oferty Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab, pozwalają między innymi na pomiar jakości połączeń spajanych i obiektów hutniczych, które zostały wykonane ze stopów metali. Dlaczego jest to konieczne? Możliwości zastosowania tego typu procedur badawczych jest wiele; przykładowo, wyniki analiz można wykorzystać do weryfikacji zdolności deklarowanych przez kandydatów na spawaczy albo okresowej oceny umiejętności obecnych pracowników. Jeśli jest to konieczne, Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab przeprowadzi także test polegający na sprawdzeniu danej próbki pod kątem zgodności z przypisanym do niej atestem.

Sprawdź też: wytrzymałość stali

Oczywiście, w celu zachowania najwyższej jakości świadczonych usług, badania przeprowadzane przez kadrę Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab są realizowane w zgodności z takimi powszechnie obowiązującymi normami jak na przykład PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Takie podejście – oraz akredytacja otrzymana od Polskiego Centrum Akredytacji – pozwoliły na zdobycie uznania zleceniodawców z branży przemysłowej.

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab – co jest badane w trakcie pomiarów?

Oferta Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab jest szeroka i obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt różnych technik badawczych – pozwalają one na zbadanie przekazanej próbki (obiektu) pod kątem właściwie każdego parametru. Przykładowe typy procedur badawczych, które wykorzystuje się na w codziennej pracy specjalistów Tenslab, to między innymi:

  • statystyczna próba rozciągania. Metoda ta uchodzi we współczesnych czasach za jedną z najbardziej rozpowszechnionych – a przy tym niezwykle skutecznych – procedur mających na celu zbadania poziomu wytrzymałości próbki,
  • badania metalograficzne, które według najbardziej ogólnej klasyfikacji można podzielić na badania makroskopowe(realizowane z użyciem na przykład szkła powiększającego lub mikroskopu) oraz mikroskopowe (wykonywane z użyciem bardziej zaawansowanych narzędzi, w tym między innymi mikroskopu skaningowego lub mikroskopu elektronowego),
  • próba udarności. Udatność to inaczej poziom odporności materiału na pękanie (w wyniku na przykład oddziaływania dynamicznego obciążenia). Podczas badania udarności istotne znaczenie odgrywa poziom temperatury, stąd badanie wykonuje się w różnych wariantach (od temperatury pokojowej aż po -196oC).