Trwa dobra passa związana z projektami przygotowywanymi przez olsztyńskie instytucje kultury. Kolejne propozycje zyskują ministerialne akceptacje.

Nie tylko finansowanie z samorządowego budżetu, ale i poszukiwanie zewnętrznego wsparcia. Działacze kultury ze stolicy regionu udowadniają, że są w tym naprawdę dobrzy.

Kolejne rozstrzygane konkursy na kulturalne działania przynoszą informacje o świetnym poziomie olsztyńskich projektów. Tym razem cieszyć się mogą pracownicy, a wkrótce także odbiorcy propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Olsztyńskiego Teatru Lalek.

- Dostaliśmy dofinansowanie na projekt "Romantyczność w gestach i słowach" - mówi dyrektor MOK-u, Mariusz Sieniewicz. - Nasza propozycja uzyskała blisko 70 na 100 punktów. Projekt zakłada realizację trzydniowego, interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego teatralną sztukę uliczną, artystyczne interwencje w przestrzeni miejskiej, międzypokoleniowe warsztaty i gry terenowe, które w sposób twórczy, bliski współczesnemu, młodemu odbiorcy podejmują dialog z "Balladami i romansami" Adama Mickiewicza.

Jak zapewniają przedstawiciele MOK-u, bogaty program i specyfika sztuki ulicy pozwoli dotrzeć do widza w każdym wieku. Zadaniem projektu jest więc upamiętnienie dwusetnej rocznicy pierwszego wydania "Ballad i Romansów", ale przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom Warmii i Mazur - również poprzez wpisanie w lokalny kontekst - twórczości Adama Mickiewicza.

To nie koniec dobrych wieści dla olsztyńskiej kultury. Dwa granty dobył bowiem teatr lalek.

Pierwsza propozycja to projekt "To lubię - spektakl teatru formy oparty na Balladach i romansach Adama Mickiewicza". Dofinansowanie - podobnie jak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury pochodzi z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast druga, z Narodowego Centrum Kultury, na realizacje projektu "Gra w kości".

Łącznie obie instytucje zdobyły wsparcie w wysokości niemal 100 tys. złotych. OTL - 69 tys. złotych, a MOK - 29 tys. złotych.

Powróć do archiwum