Wyróżnienia dla darczyńców Funduszu Ziemi Olsztyńskiej

Podziękowaniem za serce i hojność we wspieraniu Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej rozpoczęła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Honorowe statuetki odebrali Adam Sierzputowski – pierwszy starosta olsztyński i założyciel Fundacji, Michał Kontraktowicz – wójt Gminy Stawiguda oraz radni Powiatu Olsztyńskiego.

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej od 20 lat organizuje pomoc stypendialną dla najzdolniejszej młodzieży z powiatu. W roku 2022/2023 za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uhonorowanych zostało 84 stypendystów. Ufundowanie stypendiów na łączną kwotę 252 tys. zł było możliwe dzięki dotacjom samorządu Powiatu, 11 gmin z jego terenu, prywatnym wpłatom radnych i osób fizycznych, a także przedsiębiorców. Podczas Gali Stypendialnej, która odbyła się we wrześniu w Biskupcu, część darczyńców otrzymała w podziękowaniu statuetki Złotej i Srebrnej Sowy.

- Fundusz Ziemi Olsztyńskiej jest wyjątkową fundacją, działającą przy Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Jej założycielami i prekursorami byli Adam Sierzputowski i Elżbieta Bilińska-Wołodźko, przy wsparciu wielu radnych obecnej kadencji. Swoje zasługi dla rozwoju Fundacji mają także poprzedni starostowie – Małgorzata Chyziak i Mirosław Pampuch. Dziękuję samorządom oraz przedstawicielom świata biznesu, że widzą wartość we wsparciu młodych, zdolnych ludzi z powiatu – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Z kolei zasługi obecnego starosty podkreślił prezes Fundacji Paweł Jarząbek. – Chylę czoła przed starostą Abako, który tchnął ducha w Fundusz Ziemi Olsztyńskiej, dodając i mnie werwy. Wsparcie starosty skutkuje cyframi. Nasi stypendyści za to widzą, że jeśli pracują z pasją, świat dorosłych też potrafi się dobrze zachować i docenić ich starania – powiedział prezes Jarząbek.

Adam Sierzputowski, który otrzymał statuetkę Złotej Sowy, podziękował za pamięć. – Utworzenie Funduszu Ziemi Olsztyńskiej wypływało z serca i potrzeb, jakie dostrzegliśmy, analizując stan oświaty i metody, jaki powinno się działać, aby następne pokolenia wyrastały w pełni świadome i oddane swojej ojczyźnie – wspominał pierwszy starosta olsztyński.

Srebrna Sowa trafiła do rąk wójta Gminy Stawiguda. – Widzę tu niezwykły efekt synergii i chęci współdziałania samorządów na różnych poziomach. Dziękuję za tę inicjatywę, będziemy się starali wspierać Fundację co roku, dokładając swoją cegiełkę do stypendiów młodych i utalentowanych ludzi – deklarował wójt Michał Kontraktowicz.

Rada Powiatu w Olsztynie od 20 lat przekazuje dotacje na fundusz stypendialny. Fundacja odwdzięczyła się jej statuetką Srebrnej Sowy. Podczas sesji każdy z radnych otrzymał z kolei małą, symboliczną szklaną sówkę w podziękowaniu za życzliwość i wsparcie młodzieży.

DSC_0172DSC_0164DSC_0175DSC_0169aDSC_0176DSC_0181DSC_0182DSC_0184