Początek marca to tradycyjnie czas przypomnienia znaczenia obrony cywilnej. Światowy Dzień OC jest doskonałą okazją, by uhonorować m.in. tych, którzy bezinteresownie niosą pomoc.

Podkreślenie znaczenia tego typu formacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania i działania w razie wypadków na świecie - to najważniejszy cel święta. Wydarzenie zgromadziło w poniedziałek (13 marca) w ratuszu szereg osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i pracujących na jego rzecz.

- Z istotą obrony cywilnej stykamy się w różnych miejscach i obszarach życia, także w Olsztynie i powiecie olsztyńskim - mówił prezydenta Olsztyna Piotr Grzymowicz. - To zagrożenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie, epidemią koronawirusa, które postawiły przed systemem ochrony ludności i zarządzania kryzysowego zupełnie nowe wyzwania. Niemałym wyzwaniem dla naszego miasta było również przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ich relokacja oraz bezpośrednia pomoc w asymilacji i przystosowaniu do lokalnego środowiska.

Podczas uroczystości prezydent miasta tradycyjnie już wręcza wyróżnienia "Za wzorową realizację zadań Obrony Cywilnej w 2022 roku" oraz prestiżowe statuetki "Lider Bezpieczeństwa". Te ostatnie w tym roku dostali: Alicja Roszkowska (kierownik Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Ciąży), Wojciech Lichota (ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie), Piotr Godlewski (Komenda Miejska Policji), Rafał Świderski (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie), Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - IPA Region Olsztyn.

Ochrona ludności Olsztyna to 221 instytucji i zakładów pracy realizujących zadania skierowane na bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców oraz 27 zakładowych formacji obrony cywilnej, skupiających 224 ratowników. To także 54 syreny alarmowe i  35 schronów i ukryć mogących przyjąć 4100 mieszkańców.

[nagrodzeni z 2022 roku] [galeria zdjęć]

Powróć do archiwum