Tuż po długim weekendzie nastąpi zamknięcie ul. Wyszyńskiego między ul. Leonharda a Żołnierską. Objazd zostanie poprowadzony ul. Augustowską.

Takie rozwiązanie jest niezbędne, by naprawić kanalizację deszczową biegnącą w ciągu ul. Wyszyńskiego. To umożliwi bezpieczne prowadzenia prac bez narażenia uczestników ruchu oraz realizującym zadanie pracownikom.

Zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem wyłączenie z ruchu nastąpi 4 maja (czwartek) i potrwa do 27 maja (sobota). Dzięki temu będzie możliwe jednoczesne prowadzenie prac związanych z kanalizacją, jak i budową nowej jezdni.

Skrócony harmonogram prac:
04.05.2023 - wdrożenie organizacji ruchu,
04-12.05.2023 - wykonanie napraw punktowych kanalizacji,
07-12.05.2023 - wykonanie korekty lokalizacji i budowa nowych wpustów kanalizacji,
07-13.05.2023 - ustawienie krawężników drogowych w nowym układzie geometrycznym,
12-16.05.2023 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
16-19.05.2023 - regulacja urządzeń podziemnych i prace przygotowawcze,
22-24.05.2023 - wykonanie warstwy ścieralnej,
25-26.05.2023 - prace porządkowe,
27.05.2023 - wdrożenie organizacji ruchu na dwóch jezdniach ul.Wyszyńskiego.

Powróć do archiwum