Ten projekt był realizowany nie bez kłopotów, ale mimo tego z ogromną satysfakcją. W olsztyńskim ratuszu zostało podsumowane zadanie "Bałtycka Odyseja - tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego".

Ogromny wpływ na dołączenie samorządu do realizacji tego projektu mieli przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Pruthenia. Wcześniejsza współpraca dotyczy m.in. prowadzonych przez nich w 2013 i 2016 roku badań na terenie Lasu Miejskiego.

- Od wielu lat korzystamy z dofinansowań z różnych programów Unii Europejskiej - mówił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - W tym czasie zrealizowaliśmy szereg zadań. Obok dużych projektów inwestycyjnych nie zapominamy także o projektach miękkich z zakresu edukacji czy kultury.

Podczas podsumowania projektu można było usłyszeć nie tylko o samym zadaniu, jego realizacji oraz problemach, jakim musieli stawić czoła wykonawcy. To była doskonała okazja m.in. by poznać szczegóły kolejnych odkryć na trenie osady Sędyty w Lesie Miejskim.

W zakresie zadania realizowanego przez samorząd Olsztyna było m.in. wykonanie projektu budowlanego osady archeologicznej w Lesie Miejskim, digitalizacja przedmiotów wydobytych podczas wykopalisk na terenie Starego Miasta w Olsztynie czy wykonanie dwóch wizualizacji 3D dotyczących tych miejsc.

- Projekt nawiązuje do starożytnego mitu Odyseusza jako metafory poszukiwania sposobu osiedlania się - mówi Marta Śliwa z Towarzystwa Naukowego Pruthenia. - Odyseja Bałtycka jest swoistą ofertą podróży do źródeł tożsamości kulturowej południowo-wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego.

W kolejnych latach nie zabraknie dalszej współpracy z Pruthenią. Jednym z celów jest stworzenie na terenie Lasu Miejskiego osady archeologicznej na podstawie opracowanego projektu.
 
Projekt Bałtycka Odyseja został w 90 proc. dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wartość zadania po stronie samorządu Olsztyna to niemal 416 tys. złotych.

Powróć do archiwum