Zdjęcie przedstawia spotkanie grupy ludzi.

Jak przygotować aplikację? Jaka jest procedura składania wniosków? Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie? Tego wszystkiego na temat Grantów Wyszehradzkich oraz Programów Mobilności będzie można już wkrótce dowiedzieć się podczas spotkania w Olsztynie.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza potencjalnych kandydatów (organizacje pozarządowe, gminy, samorządy lokalne, szkoły, uczelnie, instytucje badawcze ) do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym Grantów Wyszehradzkich oraz Programów Mobilności. Aby poznać dokładne obszary, na które przyznawane są fundusze wystarczy pojawić się 26 maja o godzinie 11:30 w olsztyńskim ratuszu. Na spotkanie można zapisać się klikając w ten link. Seminarium będzie się odbywało w języku polskim.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki to organizacja międzynarodowa, powołana na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem działalności Funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami Funduszu. Te cele są realizowane poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymian młodzieżowych i współpracy.

Więcej informacji o Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim.

Powróć do archiwum