Tysiąc gospodarzy sołectw świętowało Dzień Sołtysa w Uranii
W sercu naszej wspólnoty, w hali Urania, tysiąc gospodarzy sołectw zebrało się, aby świętować swój dzień - Dzień Sołtysa. To wyjątkowa okazja, by docenić ich nieoceniony wkład w życie lokalnych społeczności. W tę środę, 20 marca, sołtysi z Warmii i Mazur zostali uhonorowani za swoje zaangażowanie, pracę i pasję, które na co dzień wpływają na rozwój i dobrobyt naszych obszarów wiejskich.
  1. Uroczystość Samorządowego Forum Sołtysów odbyła się w hali Urania, zgromadzając około tysiąca gospodarzy sołectw.
  2. Marszałek województwa, Marcin Kuchciński, podkreślił ogromne zaangażowanie sołtysów w rozwój lokalnych społeczności.
  3. Wyróżnienia otrzymało prawie 90 sołtysek i sołtysów za ich wyjątkowe zasługi.
  4. Koła Gospodyń Wiejskich również zostały docenione za swoją aktywność i wkład w życie społeczności lokalnych.

Sołtysi, będący fundamentem lokalnych społeczności, pełnią kluczową rolę w rozwoju i zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszych obszarów wiejskich. Ich zaangażowanie przejawia się nie tylko w realizacji licznych projektów, ale także w byciu liderami i inicjatorami ważnych dla mieszkańców inicjatyw.

Marszałek województwa, podczas uroczystości, szczególnie podziękował sołtysom za ich codzienną pracę i zaangażowanie. "Dziś za Waszą codzienną pracę, za to, że jesteście blisko swoich społeczności, zawsze chętni, by pomóc swoim mieszkańcom i przede wszystkim za to, że tak pięknie rozwijacie Warmię i Mazury serdecznie dziękuję" - mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

Wśród wyróżnionych znalazła się Jadwiga Jagłowska, sołtyska wsi Lisy, która podzieliła się swoimi przemyśleniami: "Jestem zaskoczona tym wyróżneniem, bo przecież każdy sołtys stara się jak najwięcej i jak najlepiej zrobić dla swojej okolicy. To bardzo miłe, że moja praca została doceniona" - mówi Jadwiga Jagłowska.

Podczas forum nie zabrakło również głosów na temat potrzeb edukacyjnych i wsparcia dla sołtysów. Grażyna Jagłos-Dębska, wiceprezeska Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zwróciła uwagę na znaczenie wsparcia merytorycznego: "Środowiska sołtysów bardzo potrzebują wsparcia merytoryczno-edukacyjnego" - mówi Grażyna Jagłos-Dębska. Podkreślając, że istotne jest nie tylko wzmacnianie kompetencji, ale również zwiększanie świadomości prawnej wśród sołtysów.

Wzruszające słowa, ciepłe podziękowania i muzyka zespołu Enej dopełniły atmosferę tego wyjątkowego spotkania, które raz jeszcze pokazało, jak ważną rolę w życiu naszych lokalnych społeczności odgrywają sołtysi i sołtyski. Samorządowe Forum Sołtysów udowodniło, że praca na rzecz wspólnoty jest doceniana i stanowi klucz do budowania silnych, zintegrowanych społeczności.


Urząd Marszałkowski Olsztyn