UM Olsztyn: Trzy rzeźby Świtycz-Widackiej odzyskają blask dzięki dofinansowaniu
Skarby parku Podzamcze ożywają na nowo dzięki wsparciu finansowemu. Trzy wyjątkowe dzieła sztuki autorstwa Balbiny Świtycz-Widackiej, znane i cenione przez mieszkańców, zostaną poddane konserwacji. To krok w stronę zachowania naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
  1. Gmina otrzymała dofinansowanie na renowację trzech rzeźb: „Ryba z dzieckiem”, „Wiosna” i „Amor na czatach”.
  2. Środki finansowe pochodzą z programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  3. Projekt konserwacji ma na celu nie tylko odnowienie rzeźb, ale również popularyzację dorobku artystycznego Balbiny Świtycz-Widackiej.
  4. Całkowity koszt renowacji to 70 400 zł, z czego 63 300 zł stanowi dofinansowanie.

Trzy rzeźby, które na co dzień zdobią przestrzeń parku Podzamcze, niebawem zostaną poddane niezbędnej konserwacji. To ważne nie tylko z punktu widzenia estetyki i ochrony dziedzictwa, ale również edukacji kulturalnej mieszkańców. Rzeźby „Ryba z dzieckiem”, „Wiosna” i „Amor na czatach” to dzieła, które z pewnością zasługują na uwagę i należytą pielęgnację.

Balbina Świtycz-Widacka, autorka wspomnianych rzeźb, była artystką o niezwykłym talencie i szerokich horyzontach. Urodzona w 1901 roku w Mohylewie, po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, poświęciła życie tworzeniu sztuki, która do dziś zachwyca i inspiruje. Jej prace, zarówno te znajdujące się w przestrzeni publicznej, jak i te zgromadzone w Galerii rzeźby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie, są świadectwem jej niezwykłej kreatywności i umiejętności.

Renowacja rzeźb to nie tylko szansa na odświeżenie ich wyglądu, ale również okazja do ponownego odkrycia dorobku jednej z najwybitniejszych artystek związanych z naszym miastem. Projekt ten, wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pokazuje, jak ważne jest dbanie o lokalne dziedzictwo kulturowe i sztukę, która jest jego nieodłączną częścią.

Warto więc już teraz z niecierpliwością oczekiwać na efekty konserwacji. Odnowione rzeźby z pewnością jeszcze bardziej ubogacą przestrzeń parku Podzamcze, będąc nie tylko ozdobą, ale również przypomnieniem o bogatej historii i kulturze, która jest tak ważna dla tożsamości naszego miasta.


UM Olsztyn