Podsumowanie kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów: osiągnięcia i plany na przyszłość
Olsztyńscy seniorzy z nowymi planami na przyszłość. Zakończenie IV kadencji Rady Seniorów obfitowało w podsumowania i zapowiedzi nowych inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości życia starszych mieszkańców.
  1. Zakończenie IV kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów.
  2. Otwarcie Centrum Aktywności Seniorów w Aquasferze.
  3. Plan budowy Centrum Zdrowia Seniora.
  4. Nowe pomysły na integrację i aktywność seniorów w mieście.

W trakcie uroczystości podsumowującej działalność Rady Olsztyńskich Seniorów IV kadencji, która miała miejsce w ratuszu, nie zabrakło podziękowań dla zaangażowanych mieszkańców. W szczególności wyróżniono Barbarę Szpakowską-Bartyś, przewodniczącą Rady, za jej wkład w rozwój lokalnych inicjatyw senioralnych.

Podczas spotkania podkreślono znaczące osiągnięcia, takie jak uruchomienie Centrum Aktywności Seniorów. "Dzięki wsparciu władz miasta, otwarcie tego centrum stanowi nasz wielki sukces," relacjonowali uczestnicy. Centrum, mieszczące się w Aquasferze, jest miejscem, gdzie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas, korzystając z różnorodnych zajęć i warsztatów.

W przyszłości Rada planuje jeszcze większe zaangażowanie w poprawę warunków życia seniorów. Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta, razem z Sylwią Rembiszweską-Piątek, zastępczynią prezydenta, zapowiedzieli budowę Centrum Zdrowia Seniora. "Inwestycje w infrastrukturę dla seniorów robimy trochę też dla siebie," żartował Szewczyk.

Sylwia Rembiszewska-Piątek zwróciła uwagę na konieczność rozbudowy infrastruktury wspierającej seniorów w każdym osiedlu miasta, szczególnie tam, gdzie obecnie brakuje odpowiednich placówek. "Jest możliwość, aby takie placówki powstawały dla seniorów bez obowiązywania kryterium dochodowego," dodała.

Nowo wybrany przewodniczący Rady Olsztyńskich Seniorów V kadencji, Andrzej Lubecki, zapowiedział, że jednym z jego celów będzie organizacja wycieczek krajoznawczych oraz profesjonalnych kursów fotografii dla seniorów. "Na pewno zabiorę chętnych na wycieczki po kraju, szczególnie w Góry Świętokrzyskie, potem w okolice Wrocławia," mówił Lubecki.

Podsumowując, zakończenie IV kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów otwiera nowy rozdział w działaniach na rzecz starszych mieszkańców, z nowymi liderami i świeżymi pomysłami na poprawę ich codziennego życia.
Wg inf z: Urząd Miasta Olsztyna