Szkolenie online o przeciwdziałaniu przemocy domowej zorganizowane przez Urząd Marszałkowski

24 maja 2024 roku odbyło się ważne spotkanie szkoleniowe online, poświęcone ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wzięło w nim udział ponad 350 specjalistów z województwa warmińsko-mazurskiego.

  1. Szkolenie poprowadził dr Grzegorz Wrona.
  2. Omówiono procedurę „Niebieskie Karty”.
  3. Przedstawiono funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
  4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Spotkanie, które miało miejsce 24 maja 2024 roku, zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Szkolenie poprowadził dr Grzegorz Wrona, adwokat i doktor nauk prawnych, który jest również certyfikowanym superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz autorem komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jest on także konsultantem w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W trakcie spotkania dr Wrona szczegółowo omówił procedurę „Niebieskie Karty”. Wyjaśnił również funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych. Przedstawił także swoje stanowisko dotyczące ochrony dziecka przed przemocą.

W ostatniej części szkolenia uczestnicy mieli okazję zadawać pytania, na które dr Wrona udzielił wyczerpujących odpowiedzi, rozwiewając wszelkie wątpliwości związane z działaniami podejmowanymi przez pomoc społeczną, policję oraz pracowników systemu edukacji.

Takie spotkania są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń i wiedzy między specjalistami, co w efekcie przyczynia się do skuteczniejszej walki z przemocą domową. Działania te mają na celu nie tylko reagowanie na przemoc, ale przede wszystkim zapobieganie jej oraz wspieranie ofiar.


Wg inf z: Urząd Marszałkowski