Warmiński Związek Transportu Regionalnego przejmie Powiatową Komunikację Zbiorową
Warmiński Związek Transportu Regionalnego ma na celu zrewolucjonizowanie komunikacji publicznej w powiecie olsztyńskim. Nowa struktura ma przynieść korzyści zarówno pasażerom, jak i samorządom, wprowadzając m.in. jeden bilet na wszystkie linie. Inicjatywa ma szansę ruszyć jeszcze w tym roku.
  1. Powstanie Warmińskiego Związku Transportu Regionalnego.
  2. Korzyści dla pasażerów i samorządów.
  3. Integracja wszystkich gmin powiatu olsztyńskiego.
  4. Możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne.

We wrześniu 2020 roku uruchomiono pierwsze regularne linie autobusowe w ramach Powiatowej Komunikacji Zbiorowej (PKZ). Obecnie sieć ta obejmuje prawie 40 połączeń międzygminnych, a dodatkowo trzy gminy z powiatu olsztyńskiego zarządzają własnymi liniami. Wkrótce zadanie to ma przejąć Warmiński Związek Transportu Regionalnego (WZTR).

Starosta olsztyński, Andrzej Abako, wyraził entuzjazm wobec przyszłych zmian: Przez te kilka lat PKZ sprawdził się jako rozwiązanie atrakcyjne dla pasażerów – naszych mieszkańców oraz jako rozwiązanie efektywne ekonomicznie dla gmin. Dlatego teraz chcemy pójść dalej i objąć tym projektem wszystkie 12 gmin naszego powiatu, tworząc Warmiński Związek Transportu Regionalnego. Jak pokazują to liczne już przykłady takich rozwiązań działających w Polsce – duży może więcej.

Korzyści płynące z takiej integracji są jednoznaczne. Dla pasażerów oznacza to tańsze bilety, mniej przesiadek, bardziej przyjazny rozkład jazdy oraz pewność transportu. Dla samorządów to mniejsze koszty oraz większa dostępność komunikacyjna. Starosta Abako dodał: Cieszę się, że o korzyściach płynących z takiego rozwiązania pań i panów burmistrzów i wójtów już przekonywać nie trzeba, dlatego pracujemy nad statutem Warmińskiego Związku Transportu Regionalnego i mam nadzieję, że do jego formalnego powstania dojdzie jeszcze w tym roku.

Docelowo WZTR zajmie się całościową organizacją i koordynacją przewozów w powiecie, zarządzając taborem operatorów poszczególnych linii, a także układając rozkłady jazdy. Integracja dotychczasowych rozwiązań pozwoli na wprowadzenie jednego biletu na wszystkie linie powiatowe. Co istotne, posiadając osobowość prawną, WZTR będzie mógł ubiegać się o środki zewnętrzne na rozwój transportu publicznego, co odciąży budżety samorządów.

Finansowanie powiatowego systemu komunikacji publicznej pochodzi z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, budżetów samorządów gminnych oraz przychodów z biletów. Koszty organizacji i obsługi całej sieci ponosi samorząd powiatowy.


Według informacji z: Powiat