Seniorzy na spacerze

Ostatnie dni, by zgłosić chęć pracy w Radzie Olsztyńskich Seniorów. Wnioski przyjmowane są jeszcze do piątku (9 sierpnia) do 15:30.

Rada została powołana w 2015 roku. Jest organem, którego cel to inicjowanie przedsięwzięć, doradzanie gminie, konsultowanie zagadnień związanych z osobami starszymi. Wśród najważniejszych tematów, jakimi się zajmuje są: integracji i aktywności ludzi starszych, profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, edukacja, kultura, rekreacja oraz bezpieczeństwo.

- Rada wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych - przypomina dyrektor Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Olsztyna, Monika Michniewicz. - W szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Prawo zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa 20 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady.

Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które mieszkają na terenie Olsztyna i ukończyły 60. rok życia. Rada składa się z 25 osób powoływanych na dwuletnią kadencję.

Wśród najbardziej istotnych osiągnięć poprzednich kadencji jest organizacja konkursu "Miejsce przyjazne seniorom" oraz stworzenie Informatora Olsztyńskiego Seniora. Poza tym realizowane są m.in. spotkania z lekarzami-specjalistami.

Nabór kandydatów do Rady Olsztyńskich Seniorów potrwa do 9 sierpnia (piątek). Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych odbędzie się 4 września.

[zarządzenie ws. naboru oraz niezbędne formularze]

<- Wstecz do: Archiwum

1000 Znaków do wykorzystania