W dniu dzisiejszym strażnicy dzielnicowi podczas patrolu osiedla Generałów zauważyli duże zanieczyszczenie ulicy Wilczyńskiego. W trakcie czynności ustalili osobę odpowiedzialną za zabłocenie, w stosunku do której wyciągnęli konsekwencje karne. W ostatnich dniach strażnicy miejscy kilkukrotnie interweniowali w sprawie zanieczyszczeń jezdni. W dniu 11.10.2019 r. przy ulicy Pstrowskiego strażnicy również stwierdzili zanieczyszczoną przez pojazdy wyjeżdżające z pobliskiej budowy jezdnię. Osobę uchylającą się od obowiązku oczyszczenia jezdni, także ukarano mandatem karnym.
Podczas prowadzenia czynności funkcjonariusze ustalają osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości i wyciągają konsekwencje. Ponadto osoba ta zostaje zobowiązana do niezwłocznego oczyszczenia drogi. Pojazdy ciężarowe wyjeżdżając z budowy zanieczyszczają kołami jezdnię, co skutkuje nie tylko zabłoceniem drogi, ale również może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Wystarczy tylko niewielki deszcz, a zatrzymanie pojazdu w takich warunkach może okazać się ogromnym problemem. Obowiązujące przepisy zabraniają takich praktyk.

Art. 101 Kodeksu Wykroczeń: Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 102 Kodeksu Wykroczeń: Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,podlega karze grzywny albo karze nagany.
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie