Żaglówki na jeziorze

Najlepsi sportowcy, ich trenerzy oraz działacze uhonorowani. Decyzja o nagrodach i stypendiach to także okazja do przyjrzenia się wynikom osiąganym w klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego.

Ponad 130 osób zostało nagrodzonych i wyróżnionych przez prezydenta miasta. Pod uwagę brane były rezultaty osiągane przez sportowców w 2019 roku.

Nagrodzone zostały 23 osoby - 18 to zawodnicy reprezentujący przekrój dyscyplin, jakimi zajmują się olsztyńskie kluby. To sportowcy trenujący m.in. judo, zapasy, pływanie, żeglarstwo czy lekką atletykę. Uhonorowani zostali także trenerzy i działacze. Poza nagrodzonymi, wyróżnienia zostały przyznane zawodnikom dyscyplin olimpijskich i nieolimpijskich.

Innym sposobem wsparcia sportowców są stypendia, które trafią do klubów jako dotacje. To sposób wsparcia uzdolnionych zawodników, którzy są mieszkańcami Olsztyna. W 2020 roku sfinansowanych zostanie 86 stypendiów dla sportowców reprezentujących 14 klubów z naszego miasta.

- Jako miasto tworzymy warunki do rozwoju sportu poprzez m.in. odpowiedni system szkolenia w różnych  dyscyplinach i różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych do seniorów - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Współpracujemy z klubami, olsztyńskimi szkołami posiadającymi infrastrukturę sportową oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Ważnym elementem tworzenia przez miasto odpowiednich warunków do uprawiania sportu są klasy sportowe w dyscyplinach wiodących dla miasta.

Zawodnicy reprezentujący olsztyńskie kluby każdego roku biorą udział w zawodach zaliczanych do Systemu Sportu Młodzieżowego w kategorii młodzieżowca, juniora, juniora młodszego, młodzika. W 2019 roku gmina Olsztyn w Systemie Sportu Młodzieżowego zajęła 13. miejsce w kraju na 873 sklasyfikowane samorządy.

Na stypendia przeznaczono niemal pół miliona złotych. Natomiast przyznane nagrody to łącznie kwota 40 tys. złotych.

[lista nagrodzonych, wyróżnionych i stypendystów]

<- Wstecz do: Archiwum