Stawiguda z dofinansowaniem na ścieżki rowerowe

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania z osi „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów“ na działania służące ochronie różnorodności biologicznej. Wśród nich jest projekt gminy Stawiguda.

Kwota alokacji w ramach działania wynosi ponad 151 mln zł. Do chwili obecnej zawarto 45 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ponad 120 mln zł. W tej edycji wybrano sześć kolejnych projektów o łącznej wartości ponad 33 mln zł. Gmina Stawiguda na ochronę zasobów przyrodniczych gminy otrzyma dofinansowanie – 12,9 mln zł (wartość projektu – 15 mln zł).

- Trudny czas pandemii dodał nam nowych zadań, co nie oznacza, że inne sprawy poszły w odstawkę. Dzięki dużemu zaangażowaniu i półtorarocznej pracy całego zespołu Urzędu Gminy mogę podzielić się z Państwem bardzo dobrą wiadomością. Nasz projekt „Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda” otrzyma dofinansowanie w wysokości 12 900 934,14 zł z działania 5.3. Ochrona Różnorodności Biologicznej w ramach RPO Warmii i Mazur 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 15 mln zł. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, dzięki którym udało nam się odnieść ten sukces. Przed nami jeszcze dużo pracy, zanim będziemy się cieszyć zrealizowanymi inwestycjami, ale pierwszy sukces już mamy – skomentował na Facebooku Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

Jak podaje olsztyn.com.pl za przyznane środki w gminie powstaną kolejne ścieżki rowerowe, m.in. wzdłuż ul. Bartąskiej oraz zostaną zrealizowane projekty ekologiczne, które mają podnieść walory rekreacyjne regionu. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na rewitalizację terenu wzdłuż schodów prowadzących od ronda w Bartągu do szkoły podstawowej.

Fot. Pixabay/Free-Photos