fot. Pixabay

Nauka stacjonarna dla przedszkolaków i uczniów klas I-IV, natomiast uczący się w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych będą mieć zajęcia w trybie zdalnym. Takie zasady mają obowiązywać do 27 lutego.

Nowe rozwiązania wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zostały wprowadzone w czwartek (27 stycznia). Ma to związek z przedłużającą się pandemią COVID-19 i rosnącą liczbą zachorowań.

Poza tradycyjnymi szkołami zdalnie będą pracować również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. To samo dotyczy szkół i placówek artystycznych.

Natomiast na dotychczasowych zasadach będą pracować młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zajęcia praktyczne w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego będą mogły odbywać się stacjonarnie, ale tylko w wybrane dni tygodnia i w wymiarze nie większym, niż 16 godzin tygodniowo.

Bursy i internaty będą działać natomiast na dotychczasowych zasadach.

Na 27 stycznia zajęciami zdalnymi i hybrydowymi objętych jest nieco ponad 370 dzieci z 12 olsztyńskich przedszkoli.

[informacja o zasadach nauki na rządowym portalu Gov.pl]

Powróć do archiwum