Ludzie biznesu, nauki, politycy, dziennikarze, technologiczny wizjonerzy i liderzy w najróżniejszych dziedzinach - już 24.11. w Olsztynie odbędzie się szereg debat i dyskusji o najważniejszych tematach społeczno - gospodarczych Warmii, Mazur i Powiśla, a także kraju, Europy i świata.

Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w trakcie Kongresu Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i biznesową, a także prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu.

- Na kongresie chcielibyśmy rozmawiać o możliwie wszystkich ważnych sprawach dla Polaków - mówi Maciej Matera, Redaktor Naczelny Gazety Olsztyńskiej, organizatora wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą wydarzenia. Jednym z panelistów, dyskutujących o roli samorządu przyszłości będzie Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:55 w sali kongresowej Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego UWM w Olsztynie.

 

Powróć do archiwum