Kwalifikacja wojskowa

W powiecie olsztyńskim ruszyła kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 19 lipca. W tym czasie Powiatowa Komisja Lekarska planuje przebadać 867 osób.

Kwalifikacji wojskowej nie należy mylić z poborem do armii ani obowiązkowymi ćwiczeniami rezerwistów. To proces, który ma na celu sprawdzenie tożsamości wzywanych osób, określenie zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby (nadanie kategorii wojskowej) oraz zachęcanie do służby w Wojsku Polskim.

Kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana co roku, na podstawie Ustawy o obronie Ojczyzny. Grupy osób, które powinny spodziewać się wezwania określa natomiast stosowne rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. W tym roku przed komisją pojawią się:

  • mężczyźni urodzeni w 2004 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy jeszcze nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii wojskowej),
  • osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, ale złożono wniosek o zmianę kategorii zdolności,
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które znajdują się w jednej z wyżej wymienionych grup otrzymają wezwania od właściwego ze względu na miejsce zameldowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Znajdzie się w nich między innymi dokładna data i miejsce kwalifikacji wojskowej. Dla mieszkańców powiatu olsztyńskiego kwalifikacja odbywa się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy placu gen. Józefa Bema. – Na naszym terenie kwalifikacji podlega 867 osób, w tym z rocznika podstawowego 633 mężczyzn, ze starszego 185, natomiast kobiet 49 – mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w starostwie. – Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby, które nie dostosują się do wezwania mogą spodziewać się konsekwencji. Niezgłoszenie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nawet przymusowym doprowadzeniem przez Policję – dodaje dyrektor Załuski.

Podczas kwalifikacji wojskowej, na podstawie rozmowy oraz badań komisja lekarska przyzna każdej osobie jedną z czterech kategorii – A, B, D bądź E. Zdolność do czynnej służby wojskowej określa kategoria A. – Około 80-90% osób otrzymuje kategorię A. Często też wracają do nas osoby i starają się o podwyższenie kategorii, ponieważ to jest dla nich przepustką między innymi do służb mundurowych. A okazuje się, że w naszym regionie jest wielu chętnych do służby w wojsku. Co siódmy żołnierz zawodowy pochodzi z Warmii i Mazur. Wszystko jednak zaczyna się od stawienia na komisji, które jest obowiązkowe. To wkład każdego z nas w budowanie bezpieczeństwa naszego kraku i nas samych – mówi płk. Artur Lichończak, szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie.

Osoby udające się na kwalifikację wojskową powinny mieć ze sobą odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające pobieranie nauki lub posiadane wykształcenie. W przypadku pojawienia się przed komisją w innym terminie niż pierwotnie wyznaczony trzeba mieć przy sobie również dokument usprawiedliwiający nieobecność. Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywały badania specjalistyczne powinny zabrać ze sobą także dokumentację medyczną. To samo dotyczy osób trwale niezdolnych do czynnej służby.

Podczas kwalifikacji wojskowej w olsztyńskim starostwie można spotkać także żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, z którymi można porozmawiać na temat zasad działania i możliwości dołączenia do formacji.

fot. Monika Nowakowska

DSC_1518DSC_1520DSC_1529