Wielka pętla ukończona

Dostępność komunikacyjna to podstawa rozwoju każdego regionu. W powiecie olsztyńskim widać to najlepiej w gminach Olsztynek, Stawiguda, Dywity położonych przy nowoczesnej arterii drogowej, jaką jest S51. Wzdłuż południowej obwodnicy Olsztyna i DK16 rozwijają się intensywnie Purda i Barczewo. Nowy impuls gospodarczy lokalnym społecznościom ma dać „wielka pętla” – najdłuższa i najdroższa inwestycja drogowa w historii Powiatu Olsztyńskiego.

– Przebudowa tej „pętli” to ważny i największy projekt drogowy ostatnich lat w naszym samorządzie, który pozwoli ożywić gospodarczo północno-wschodnią część gminy Dywity i wschodnią Barczewa – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Ukończona właśnie przebudowa dróg powiatowych numer 1442, 1449 i 1430 na liczącym 27,351 km odcinku od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do DK16 w miejscowości Barczewo przez Sętal, Nowe Włóki, Tuławki, Gady, Barczewko, Biedowo oraz Dąbrówkę, kosztowała prawie 49,5 mln zł. Powiat Olsztyński pozyskał na ten cel 25,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: 7. Infrastruktura transportowa, Działanie: 7.2. – Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie: 7.2.1. – Mobilny MOF-ZIT Olsztyna): 15,8 mln zł to dofinansowanie z UE, a 9,5 mln zł – z budżetu państwa.

– Przy realizacji tego typu przedsięwzięć, przy skromnych możliwościach finansowych samorządów największym problemem są pieniądze – dodaje starosta Abako. – Samodzielnie moglibyśmy zdziałać niewiele, ale wspólnie… Dlatego też tak ważna jest dla nas wszystkich dobra współpraca z gminami, pozwalająca na montaż finansowy zapewniający tzw. wkład własny, niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne.

I tak było w tym przypadku. Dzięki takiej współpracy udało się zebrać wkład własny – ponad 12,6 mln zł z budżetu Powiatu Olsztyńskiego, 7,2 mln zł z Gminy Dywity oraz 3,3 mln zł z Gminy Barczewo. Warto dodać, że milion złotych wniósł do tej puli właściciel leżącej przy tej drodze fabryki mebli Primavera Furniture.

– Ten udział lokalnego biznesu w naszym przedsięwzięciu wart jest podkreślenia, bo jest on wyrazem nie tylko społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, ale także pokazuje, jak ważne są dobre drogi dla rozwoju gospodarczego. Bez nich jest on praktycznie niemożliwy – dodaje olsztyński starosta.

Bo rozwój infrastruktury transportowej to nie tylko ułatwienie życia mieszkańcom, czy poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, ale przede wszystkim podstawa ożywienia gospodarczego regionu poprzez ułatwienie życia lokalnym przedsiębiorcom oraz uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych.

Wybrana w przetargu firma – olsztyński oddział COLAS POLSKA Sp. z o.o. rozpoczęła prace w połowie lipca 2020 roku. Wykonała ponad 27 kilometrów drogi o szerokości jezdni 5,5 m i poboczy po 0,75 m (klasa L, kategorii ruchu KR3) oraz prawie 8 km dwumetrowych chodników. Inwestycja wpisuje się w spójny system drogowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

fot. Powiat Olsztyński

20230426_11160320230426_11121720230426_113539 20230426_114535 20230426_114601

Droga po remoncie:
Po remoncie 1 Po remoncie 2 Po remoncie 3a Po remoncie 4

Droga przed remontem:
Przed remontem 1 Przed remontem 2