Stolica Warmii i Mazur planuje kupno i montaż kolejnych energooszczędnych opraw LED. Aby zrealizować zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W Olsztynie od lat regularnie wymieniane są stare, pobierające znacznie więcej prądu oświetlenie uliczne. Praktycznie każdej nowej inwestycji, której częścią jest infrastruktura drogowa, towarzyszą takie działania.

- Mimo tych działań na terenie naszego miasta nadal funkcjonuje ok. ośmiu tys. lamp nieenergooszczędnych - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Planowana wymiana dotyczy opraw o największej mocy, czyli tych, które oświetlają miejskie ulice oraz znajdujące się w pasie drogowym chodniki i ścieżki rowerowe. Dzięki montażowi oświetlenia LED możliwe jest uzyskanie co najmniej 50-procentowej redukcji mocy pobieranej przez dotychczasowe lampy.

To natomiast przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych ze stale rosnącymi opłatami za energię elektryczną. Nowoczesne oprawy charakteryzują się również dużo dłuższą żywotnością, co pozwoli na obniżenie wysokich kosztów eksploatacyjnych oświetlenia zarządzanego przez Zarząd, Dróg, Zieleni i Transportu. Umożliwiają także na zdalne sterowanie, bez dodatkowych modyfikacji lamp. Energooszczędne oprawy to jednocześnie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wniosek złożony do Programu Inwestycji Strategicznych opiewa na pięć mln złotych. W tej kwocie milion złotych to wkład własny samorządu, a pozostałe cztery miliony to oczekiwane dofinansowanie.

Powróć do archiwum