Stolica Warmii i Mazur krok bliżej szkoleniowego kompleksu, który ma być zlokalizowany przy al. Sybiraków. Miejscy radni jednogłośnie przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Teren przy al. Sybiraków trafił we władanie miasta w 2015 roku. Było to możliwe dzięki wymianie gruntów z Polskimi Kolejami Państwowymi. To miejsce nadal ma służyć uprawianiu sportu.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 roku dostał zadanie przygotowania wstępnej koncepcji takiego ośrodka - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Na tym etapie prac okazało się, że będzie niezbędna zmiana planu, byśmy mogli zrealizować nasz program. Chcieliśmy położyć nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży.

Na obszarze objętym planem dominuje wyłączna funkcja usług sportu i rekreacji - zajmuje 92,7 proc. powierzchni. Funkcja zieleni urządzonej jest funkcją towarzyszącą funkcji, ponieważ zieleń będzie izolowała teren od drogi publicznej. Niewielka powierzchnia została też zarezerwowana na potrzeby zdrowia i pomocy społecznej lub usługi sportu i rekreacji.

- Plan dotyczy obszaru o powierzchni nieco ponad 7,7 ha - mówi dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna, Magdalena Binerowska. - Co ważne, nie obejmuje obszaru pobliskich ogrodów działkowych. Wprowadzone zapisy są na tyle elastyczne, by można było realizować szeroki zakres dotyczący sportu i rekreacji na tym terenie.

Po opublikowaniu planu w dzienniku urzędowym województwa projektanci będą mieć sześć miesięcy na przedstawienie dokumentacji. To natomiast pozwoli na dalsze prace nad realizacją tego zadania, m.in. na zdobycie funduszy.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego przy al. Sybiraków mają się znajdować cztery pełnowymiarowe boiska, zadaszona trybuna oraz budynek biurowo-szkoleniowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Jedno z z tych boisk ma spełniać wymagania rozgrywek IV ligi, a jedno z pozostałych trzech boisk szkoleniowych ma mieć zadaszenie pneumatyczne.

W ostatnich latach w Olsztynie nie brakowało inwestycji w infrastrukturę sportową. Powstały m.in. pływalnia o wymiarach olimpijskich Aquasfera, Centrum Szkolenia Wodnego i Lodowego oraz przystań wodna nad jez. Ukiel czy nowoczesna nawierzchnia piłkarskiego stadionu przy al. Piłsudskiego. W tym roku zostało zmodernizowane pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią w Dajtkach, a w połowie grudnia zostanie otwarta zmodernizowana i rozbudowana hala Urania.

Powróć do archiwum