Pełna inspiracji wizyta w powiecie nowosądeckim
Kiedy muzyka łączy regiony: Nowatorskie centrum w Łącku inspiruje gminę Dywity
  • Delegacja z Warmii odwiedziła nowo otwarte Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.
  • Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń przed budową podobnego obiektu w Dywitach.
  • Podczas spotkania przekazano upominki symbolizujące kulturalne więzi między regionami.
  • Plany na przyszłość obejmują muzyczną współpracę między szkołami.

Ostatnio powieć nowosądecki stał się miejscem niezwykłego spotkania pomiędzy delegacją z Warmii a lokalnymi urzędnikami i twórcami kultury. W centrum uwagi znalazło się nowootwarte Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku, które zainspirowało gości do podjęcia podobnej inicjatywy w ich rodzimej gminie Dywity. Spotkanie to nie tylko celebrowało otwarcie nowego obiektu, ale również stało się symbolem przenikania się kultur i budowania mostów między odległymi regionami Polski.

Podczas uroczystości Andrzej Abako, wyróżniając się w roli przedstawiciela Warmii, podkreślił znaczenie współpracy i wymiany kulturalnej. To dla nas ważne miejsce. Obecnie przygotowujemy się do budowy podobnego centrum, które połączy Samorządową Szkołę Muzyczną i Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach. Szukając inspiracji do tej inwestycji trzy lata temu trafiliśmy na budowę Waszego Centrum, przyjechaliśmy do Łęcka i oglądaliśmy rozwiązania techniczne, wyznał Abako. Jego słowa podkreślają, jak kluczowe jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie kultury i edukacji.

Waldemar Szydlik, sekretarz Gminy Dywity, zaznaczył praktyczne aspekty planowanej inwestycji. Wizja nowego centrum w Dywitach, mającego sprostać rosnącym potrzebom lokalnej społeczności i zapewnić godne warunki dla rozwoju talentów muzycznych, stała się punktem zwrotnym w rozmowach. Siedziba Samorządowej Szkoły Muzycznej w Dywitach mieści się obecnie w budynku szkoły podstawowej, gdzie już brakuje miejsca. Powstał więc pomysł, by wybudować razem z Powiatem Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, dodał Szydlik, zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Spotkanie było również okazją do symbolicznej wymiany upominków, które podkreśliły kulturalne i edukacyjne związki między regionami. Andrzej Abako wręczył wójtowi Gminy Łącko upominki związane z postacią Mikołaja Kopernika i wydawnictwo nutowe skierowane do dyrektora miejscowej szkoły muzycznej. Gest ten nie tylko zaznaczył głębokie powiązania pomiędzy wspólnotami, ale również otworzył perspektywy na przyszłe projekty, takie jak wspólny koncert obu szkół muzycznych.

Spotkanie w Łącku stało się zatem nie tylko okazją do świętowania otwarcia ważnej placówki kulturalnej, ale również znaczącym krokiem w kierunku budowania trwałych relacji międzyregionowych w Polsce. Wizyta delegacji z Warmii w powiecie nowosądeckim pokazała, że muzyka i kultura mogą być mostem łączącym nawet najbardziej odległe wspólnoty.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Olsztynie