Nowe oblicze olsztyńskiego laboratorium sanepidu - otwarcie z udziałem prezydenta
Z wielką pompą i oczekiwaniem, mieszkańcy naszego miasta przywitali nowość w lokalnej ochronie zdrowia – gruntownie zmodernizowane laboratorium sanepidu. Ta inwestycja, która pochłonęła aż 11 mln zł z funduszy Unii Europejskiej, stanowi kamień milowy w zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego nie tylko dla naszej społeczności, ale również na szerszą skalę.
  1. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego laboratorium odbyło się w obecności prezydenta miasta.
  2. Modernizacja laboratorium zwiększy efektywność badań epidemiologicznych i klinicznych.
  3. Laboratorium będzie realizować badania specjalistyczne również dla innych jednostek w Polsce.
  4. Koszt modernizacji wyniósł 11 mln zł, pokrytych z funduszy UE.

W czasach, gdy niepewność zdrowotna staje się naszym codziennym towarzyszem, takie inwestycje przynoszą ulgę i poczucie bezpieczeństwa. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, jak ważną rolę pełni sanepid, dopóki nie przyszło nam zmierzyć się z globalnym wyzwaniem, jakim była pandemia COVID-19. Dzięki modernizacji, Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych stanie na straży naszego zdrowia z jeszcze większą skutecznością.

"Przebudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury laboratoryjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zapewni możliwość reagowania na sytuacje kryzysowe spowodowane pojawieniem nowych lub istniejących drobnoustrojów o potencjale pandemicznym należących do 2 i 3 grupy zagrożenia biologicznego" – podkreślają przedstawiciele sanepidu.

Wśród głównych zadań laboratorium znajduje się analiza próbek wody, żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. To fundament, na którym opiera się codzienne bezpieczeństwo żywieniowe i zdrowotne mieszkańców.

Uroczystość otwarcia z udziałem prezydenta Piotra Grzymowicza, stanowiła nie tylko moment świętowania, ale również przypomnienie o nieustającej pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników sanepidu na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Dyrektor Janusz Dzisko, obecny na uroczystości, przypomniał o znaczeniu laboratorium w krajowym systemie zdrowia publicznego, podkreślając jego rolę w prowadzeniu specjalistycznych badań nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla innych jednostek na terenie Polski.

W obliczu nowych wyzwań zdrowotnych, takie modernizacje są nie tylko mile widziane, ale wręcz niezbędne. To inwestycja w naszą wspólną przyszłość, której efekty przekroczą granice miasta, dając solidną podstawę do skuteczniejszej walki z zagrożeniami biologicznymi, które mogą nas czekać.


Opierając się na: UM Olsztyn