Olsztyn najcichszym miastem w Polsce według GUS
Olsztyn został uznany za najcichsze miasto w Polsce wśród miejscowości zamieszkiwanych przez co najmniej 100 tysięcy osób. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, który podkreśla wyjątkowo niski poziom hałasu w tym mieście.
  1. Olsztyn jest najcichszym miastem w Polsce.
  2. Raport oparty na mapach hałasu z 2021 roku.
  3. Najmniejszy odsetek ludności narażony na hałas.
  4. Hałas wpływa na zdrowie milionów Europejczyków.

Badania opierały się głównie na strategicznych mapach hałasu z 2021 roku, które pozwoliły oszacować liczbę osób narażonych na różne rodzaje hałasu: drogowy, szynowy, przemysłowy i lotniczy. Wyniki te są szczególnie istotne dla mieszkańców, którzy mogą cieszyć się spokojem i mniejszym ryzykiem zdrowotnym związanym z hałasem.

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców na hałas dobowy narażonych było 270 tysięcy osób w przypadku hałasu drogowego, 9,9 tysiąca osób na hałas przemysłowy, 2,2 tysiąca na hałas szynowy oraz 2,5 tysiąca na hałas lotniczy. Olsztyn wyróżnia się na tym tle pozytywnie, mając najmniejszy odsetek ludności narażony na hałas.

- Najwyższy udział osób narażonych na hałas w ciągu doby w ogólnej liczbie ludności danego miasta odnotowano w Gliwicach, Chorzowie i Szczecinie - zaznacza GUS. - Najmniejszy udział, poniżej 0,05 proc., stwierdzono w Toruniu, Dąbrowie Górniczej i Olsztynie.

Hałas jest jednym z głównych zjawisk wpływających na zdrowie milionów Europejczyków, a co najmniej 20 procent ludności kontynentu jest narażona na długotrwałe działanie hałasu szkodliwego dla zdrowia. W kontekście tych danych, Olsztyn wypada wyjątkowo korzystnie, co może być jednym z atutów miasta w przyciąganiu nowych mieszkańców oraz inwestorów.

Olsztyn również dobrze prezentuje się w przypadku liczby ludności narażonej na hałas w porze nocnej, co dodatkowo podkreśla jego walory jako miejsca przyjaznego do życia. Mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, co ma pozytywny wpływ na ich zdrowie i jakość życia.


Źródło: Urząd Miasta Olsztyna