Lokalni pracodawcy nagrodzeni za wsparcie szkół
Wyróżniający się pracodawcy zostali docenieni za swoje zaangażowanie w rozwój lokalnych szkół. Statuetki "Pracodawca przyjazny szkole" po raz kolejny zostały wręczone firmom, które aktywnie wspierają edukację młodzieży.
  1. Wyróżnienie dla dziewięciu pracodawców.
  2. Program ma na celu zbliżenie umiejętności absolwentów do oczekiwań rynku pracy.
  3. Statuetki są przyznawane od 2014 roku.
  4. Podkreślenie relacji między samorządem a biznesem.

Program "Pracodawca przyjazny szkole" ma na celu nie tylko wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia, ale także zwiększenie zgodności umiejętności absolwentów z wymaganiami rynku pracy. Wyróżnione firmy zasługują na szczególne uznanie za swoje zaangażowanie i współpracę z lokalnymi szkołami zawodowymi.

W tym roku statuetki otrzymało dziewięciu pracodawców. Wnioski o przyznanie wyróżnienia składane są przez dyrektorów szkół zawodowych, co stanowi dowód na aktywną współpracę między placówkami edukacyjnymi a biznesem.

Wśród wyróżnionych firm znalazły się: Sped-Trans Sp. z o.o., Dast Express Olsztyn Sp. z o.o. Sp. k., Michelin Polska Sp. z o.o., Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o., Hotel HP Park, Regionalne Centrum Informatyki, Kancelaria Doradcy Podatkowego Ordynka Sp. z o.o., ChemProf Doradztwo Chemiczne s.c. oraz Bank Żywności.

Prezydent miasta, Robert Szewczyk, podkreślił znaczenie tego typu inicjatyw: To niezwykle istotne, by podkreślać dobre relacje między samorządem a biznesem. Ogromnie dziękuję przedstawicielom wyróżnionych przedsiębiorstw za wkład w rozwój kolejnych pokoleń.

Statuetki "Pracodawca przyjazny szkole" są wręczane od 2014 roku, z przerwą w latach pandemii. Inicjatywa ta ma na celu docenienie firm, które współpracują ze szkołami, oferując uczniom możliwości praktyk, staży oraz wsparcia w rozwijaniu umiejętności zawodowych.


Na podstawie: Urząd Miasta Olsztyna