Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Laureatka w towarzystwie prezydenta Olsztyna i dyrektora Muzeum Warmii i Mazur

Ewa Anna Plichta-Lubieniecka laureatką tegorocznej Nagroda Prezydenta Olsztyna w dziedzinie sztuk plastycznych. Uroczystość odbyła się w olsztyńskim zamku.

Nagroda nosząca imię Hieronima Skurpskiego, wybitnego olsztyńskiego artysty malarza, grafika, rysownika to jeden z najważniejszych z laurów przyznawanych przez prezydenta miasta. Kandydatów mogą zgłaszać stowarzyszenia i związki twórcze, organizacje, instytucje kultury i zasiadający w Kapitule przyznającej laur.

W tym roku statuetka autorstwa Barbary Lis-Romańczuk oraz 5 tys. złotych trafiły do Ewy Anny Plichty-Lubienieckiej. To artystka zajmująca się malarstwem, kolażem i rysunkiem, projektantka grafiki wydawniczej. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletnia nauczycielka malarstwa i rysunku w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie.

W latach 90. pełniła funkcję prezesa Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, teraz jest wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Areszt Sztuki", animatorka kultury. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą m.in. "Taki pejzaż" w olsztyńskim BWA w 2015 roku.

Laureaci Nagrody:
2007 - Krystyna Koziełło-Poklewska
2008 - Wiesław Wachowski
2009 - Aleksander Kuberski
2010 - Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki UWM.
2011 - Barbara Lis-Romańczuk.
2012 - Tadeusz Burniewicz.
2013 - Marek Barański.
2014 – Aleksander Wołos
2015 – dr hab. Janusz Połom
2016 – Mieczysław Wieliczko
2017 – Mirosława Smerek-Bielecka i Jerzy Wojciech Bielecki

[Nagroda im. Skurpskiego - galeria zdjęć]

<- Wstecz do: Archiwum