Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Jedno z podwórek, które będzie realizowane w 2019 roku

Wiemy już jakie podwórka zmienią swoje oblicze w nadchodzącym roku. Spośród pięciu zgłoszeń mieszkańców, powołana przez Prezydenta Olsztyna Komisja wyłoniła trzy, które zostały najlepiej ocenione pod kątem następujących kryteriów:

* możliwości realizacyjne;
* możliwości zgłoszonego podwórka w zakresie pełnienia funkcji centrum lokalnego, służącego integracji i rekreacji mieszkańców;
* uzasadnienie zawarte w zgłoszeniu, mającego na celu przekonanie, że społeczności lokalnej potrzebne jest podwórko.

W przyszłym roku możliwość zainicjowania zmian w swoim miejscu zamieszkania będą mieli mieszkańcy następujących podwórek:

* Podwórko w narożniku ulic Kruka i Mazurskiej;
* Podwórko u zbiegu ulic Żeromskiego i Sienkiewicza, po stronie targowiska;
* Podwórko pomiędzy ulicami Puszkina i Małeckiego, w niedalekim sąsiedztwie Zaułka Optymistów

Cieszymy się, że idea „Podwórek z Natury” spodobała się mieszkańcom i nadal chętnie włączają się we współtworzenie swoich „małych ojczyzn”. Poza zmianami w przestrzeni, udział w programie umożliwia także budowanie relacji sąsiedzkich, które są spoiwem lokalnych społeczności.

Zanim jednak przejdziemy do nowej edycji, serdecznie zapraszamy na podsumowanie „Podwórek z Natury 2018”. Spotkanie w sąsiedzkiej atmosferze odbędzie się 8 grudnia (sobota) o 11:00 w Muzeum Nowoczesności (ul. Knosały 3B). Podczas spotkania zaprezentujemy tegoroczne dokonania mieszkańców Zaułka Opytymistów, Małego Bronxu i Żeromskiego, a także przyjrzymy się innym inspirującym przykładom współtworzenia miast i miejsc w formule partycypacyjnej. Na koniec porozmawiamy sobie przy słodkim poczęstunku. Zapraszamy!

/Paulina Żukowska/

[Facebook "Podwórka z Natury"]

<- Wstecz do: Archiwum