Przedszkole

Rozpoczyna się czas naboru do olsztyńskich przedszkoli. Podstawowy proces zacznie się we wtorek (24 marca), listy przyjętych zostaną ogłoszone na początku maja.

Aby cała przedsięwzięcie zostało przeprowadzone sprawnie, przygotowane zostało narzędzie "Elektroniczna rekrutacja". To system, który wspomaga obsługę tego procesu.

"Elektroniczna rekrutacja" umożliwia m.in.: złożenie wniosku w procesie rekrutacji bez wychodzenia z domu, potwierdzenie woli zapisania dziecka do danego przedszkola, a także sprawdzenie wyników rekrutacji. Wszelkie informacje na temat przebiegu procesu można znaleźć m.in. w podręczniku rekrutacji na stronie www.edukacja.olsztyn.eu. Przybliża poszczególne funkcjonalności systemu, zawiera informacje o tym, czym są listy preferencji i placówki pierwszego wyboru, a także prezentuje proces naboru w formule "krok po kroku".

Harmonogram rekrutacji:
* Postępowanie podstawowe:
- od 24 marca 2020 r. od godziny 8:00 do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 29 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- od 30 kwietnia 2020 r. do 6 maja 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 7 maja 2020 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

* Postępowanie uzupełniające:
- od 29 lipca 2020 r. od godziny 8:00 do 5 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 20 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- od 21 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 26 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

<- Wstecz do: Archiwum