Przed olsztyńskimi uczniami dwa miesiące laby. Dzieci i młodzież ze stolicy regionu usłyszały dziś ostatni dzwonek roku szkolnego 2021/22.

To był kolejny rok szkolny o niespodziewanym przebiegu. Do zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa i konsekwencjami wszelkich obostrzeń nim powodowanych, doszły skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Piątkowe (24 czerwca), oficjalne zakończenie zajęć odbyło się tym razem w Szkole Podstawowej nr 30 w Pieczewie. Uroczystość była jednocześnie okazją do pożegnania uczniów ósmych klas, który od nowego roku szkolnego zaczną naukę w szkołach średnich.

- Ostatni w tym roku szkolnym dzwonek na pewno wzbudzi radość, ale i refleksję - mówił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Mam nadzieję, że szkołę będziecie wspominać w czasie wakacji jako miejsce radości, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Wszyscy codzienne staracie się być dla siebie przewodnikami w zdobywaniu wiedzy oraz pomagacie sobie odkrywać to co dobre i piękne.

Olsztyńskie szkoły rozpoczęły w poprzednim roku 11 projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. W tym roku rozpoczęła się realizacja kolejnych pięciu. Łącznie takich zadań - zrealizowanych, trwających lub czekających na rozpoczęcie jest kilkadziesiąt.

W minionych miesiącach nie zabrakło też inwestycji w olsztyńskich placówkach. Wśród najważniejszych zadań była modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 13 (prawie 1,3 mln złotych) oraz przebudowa i doposażenie budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych (nieco ponad 415 tys. złotych). Natomiast prace zaplanowane na 2022 rok mają wartość niemal 14 mln złotych.

Dla uczniów przybywających z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, szkoły organizują dodatkową naukę języka polskiego oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze. W zakończonym właśnie roku szkolnym do olsztyńskich przedszkoli i szkół trafiło 651 dzieci i młodzieży.

Samorząd Olsztyna jest organem prowadzącym dla 69 jednostek oświatowych. W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę w tym roku szkolnym opsikę znalazło i uczyło się 25510 młodych osób. Nauczyciele pracują w olsztyńskich jednostkach na 2939 etatach.

Powróć do archiwum