Rozpocznij służbę w Policji Olsztyn i zmieniaj świat na lepsze!
Rozwój osobisty, stabilność zatrudnienia i niezachwiana służba społeczeństwu – Policja otwiera swoje drzwi dla nowych kandydatów. Jeśli pragniesz, aby Twoja praca miała realny wpływ na bezpieczeństwo i dobrostan społeczności, to właśnie teraz jest najlepszy moment, aby dołączyć do szeregów tych nieustraszonych stróżów prawa.
  1. Podkreślanie roli Policji jako miejsca dla osób chcących pomagać i dbać o bezpieczeństwo publiczne.
  2. Wymienienie kryteriów, którym muszą odpowiadać kandydaci chcący dołączyć do Policji.
  3. Informacja o możliwości składania dokumentów aplikacyjnych zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie przez cały rok.
  4. Podanie konkretnych terminów przyjęć w roku 2024.

Praca w Policji to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. To tu możesz w pełni wykorzystać swoje umiejętności i pasje, aby na co dzień przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa i porządku. Dzięki możliwości służby blisko domu, każdy ma szansę na aktywne uczestniczenie w życiu swojej społeczności, będąc jednocześnie jej nieodłącznym strażnikiem.

Aby stać się częścią tego zacnego grona, kandydaci muszą spełniać określone kryteria. Obejmują one polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie, pełnię praw publicznych oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Dodatkowo, ważna jest gotowość do zachowania tajemnicy służbowej i uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, Policja ułatwia proces aplikacyjny, umożliwiając kandydatom przesyłanie dokumentów zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną. Niezależnie od pory roku, można zgłaszać swoją kandydaturę, mając na uwadze zestaw planowanych terminów rekrutacji w 2024 roku, które obejmują dni: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października oraz 30 grudnia.

Dołączenie do Policji to nie tylko szansa na stabilne zatrudnienie i korzyści finansowe, ale przede wszystkim możliwość dokonywania pozytywnych zmian w otaczającym nas świecie. To wyzwanie, które czeka na ludzi z pasją i determinacją do działania na rzecz lepszego jutra.


Na podst. Policja Olsztyn