Nowoczesne wzornictwo wspiera MŚP w Polsce Wschodniej
Polskie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mają szansę na wsparcie w rozwijaniu nowoczesnego wzornictwa dzięki programowi „Wzornictwo w MŚP”. Program ten, finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm z tego regionu.
  1. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  2. Maksymalne dofinansowanie do 3 mln zł.
  3. Termin składania wniosków do 2 lipca 2024 roku.
  4. Łączna pula wsparcia wynosi 100 mln zł.

Program „Wzornictwo w MŚP” oferuje wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, które chcą rozwijać i wdrażać nowe lub ulepszone produkty poprzez działania wzornicze. Inicjatywa ta, finansowana z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, ma na celu podkreślenie roli wzornictwa w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych firm.

Firmy, które zdecydują się na udział w programie, mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie wynoszące do 3 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł, a poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 85% wartości projektu.

Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć uzyskane środki na różnorodne działania, takie jak usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej, wdrożenie tej strategii, projektowanie, prototypowanie oraz testowanie nowych produktów. Ponadto, wsparcie obejmuje również nabycie środków trwałych, oprogramowania, wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty robót budowlanych związanych z instalacją maszyn i urządzeń.

Łączna pula wsparcia w ramach programu wynosi 100 mln zł, co stanowi znaczący zastrzyk finansowy dla lokalnych przedsiębiorstw. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2024 roku, co daje firmom jeszcze trochę czasu na przygotowanie projektów i aplikacji.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która koordynuje ten nabór. To doskonała okazja dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i innowacyjność poprzez inwestycje w nowoczesne wzornictwo.


Wg inf z: Urząd Marszałkowski