Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Olsztynie

Znacząca decyzja radnych umożliwi młodzieży darmowe przejazdy komunikacją miejską. To krok, który ma na celu promowanie transportu zbiorowego i zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście.

  1. Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  2. Wymóg zamieszkania i rozliczania podatków w mieście.
  3. Szacowany koszt projektu to 1,4 mln zł rocznie.
  4. Wzrost liczby uprawnionych o około 1/3.

Władze miasta podjęły decyzję, która z pewnością ucieszy wielu rodziców i uczniów. Od 1 września uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską. Warunkiem jest zamieszkiwanie rodziców lub opiekunów prawnych na terenie miasta oraz rozliczanie podatku dochodowego w lokalnym urzędzie skarbowym.

Prezydent miasta, Robert Szewczyk, podkreślił, że jest to kolejny etap w promowaniu komunikacji zbiorowej. "Teraz zostało wykonane następne posunięcie. Kolejne osoby mogą podróżować miejskim transportem bez dodatkowych opłat. Dzięki temu promujemy komunikację zbiorową, co powinno przełożyć się na ograniczenie transportu indywidualnego na ulicach naszego miasta."

Projekt ten jest kontynuacją działań sprzed pięciu lat, kiedy to darmowe przejazdy zostały wprowadzone dla dzieci i młodzieży z podstawówek. Teraz podobne uprawnienia uzyskają starsi uczniowie, ale nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia.

Marcin Szwarc, dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, poinformował, że w poprzednim roku z darmowych przejazdów korzystało około 8,9 tys. osób. "Szacujemy, że po modyfikacji przepisów, ta liczba wzrośnie o około 1/3."

Wprowadzenie nowych uprawnień wiąże się z rocznym kosztem około 1,4 mln złotych. Warto jednak zauważyć, że takie działania mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby samochodów na ulicach, co wpłynie korzystnie na środowisko i jakość życia mieszkańców.

Decyzja radnych to ważny krok w stronę zrównoważonego rozwoju miasta i dbałości o przyszłe pokolenia. Darmowe przejazdy to nie tylko ulga finansowa dla rodzin, ale także zachęta do korzystania z ekologicznych środków transportu.


Opierając się na: Urząd Miasta Olsztyna