Urząd Marszałkowski: Pomoc finansowa dla gmin w ramach konkursu „Podaj łapę” 2024

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o przyznaniu finansowej pomocy gminom na realizację zadań związanych z konkursem „Podaj łapę” w 2024 roku. Celem tego programu jest nie tylko walka z bezdomnością zwierząt, ale także edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Z 63 złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymały 24 projekty na łączną kwotę 300 tys. zł.

  1. Sejmik województwa przyznał dotacje na konkurs „Podaj łapę”.
  2. Celem jest zmniejszenie bezdomności zwierząt i edukacja mieszkańców.
  3. 24 projekty otrzymały wsparcie finansowe.
  4. Łączna kwota dotacji wynosi 300 tys. zł.

Konkurs „Podaj łapę” ma na celu nie tylko zmniejszenie bezdomności zwierząt domowych, ale także poprawę ich dobrostanu poprzez leczenie i odpowiedzialną opiekę. Program ten ma również na celu edukację mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w kwestii humanitarnego traktowania zwierząt.

W ramach II edycji konkursu wpłynęły 63 wnioski, z czego 24 projekty zostały wybrane do dofinansowania. Wartość przyznanych dotacji wynosi łącznie 300 tys. zł. Oto niektóre z wyróżnionych projektów:

Gmina Kowale Oleckie zrealizuje projekt „Miau-hau, czyli pieskie życie i kocie sprawy w gminie Kowale Oleckie w 2024 roku” za 10 000 zł. Gmina Bartoszyce natomiast przeprowadzi „Kastrację zwierząt właścicielskich na terenie gminy Bartoszyce” za 20 000 zł.

Inne gminy również otrzymały znaczące wsparcie. Na przykład, gmina Budry przeznaczy 10 000 zł na „Kontrolę populacji kotów poprzez sterylizację i kastrację”, a gmina Wieliczki na „Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych poprzez sterylizacje i kastracje psów i kotów oraz ich znakowanie” również 10 000 zł.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała 20 000 zł na „Kompleksowe przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z poprawą ich dobrostanu”. Gmina Rychliki zrealizuje zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Rychliki - 'Podaj łapę' w Rychlikach” za 10 000 zł.

Warto również wspomnieć o projekcie gminy Kiwity, która za 14 500 zł zrealizuje zadanie „Zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt domowych, poprawa ich dobrostanu na terenie gminy Kiwity”. Kolejnym przykładem jest gmina Wydminy, która przeznaczy 20 000 zł na „Poprawę ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi w gminie Wydminy”.

Inne gminy, które otrzymały dofinansowanie to m.in. Piecki, Lubawa, Pozezdrze, Mrągowo, Braniewo, Małdyty, Ełk, Jonkowo, Godkowo, Ostróda, Łukta oraz Iława. Każda z nich zrealizuje zadania mające na celu poprawę sytuacji zwierząt domowych w swoich regionach.

Jak widać, konkurs „Podaj łapę” jest ważnym krokiem w kierunku poprawy warunków życia zwierząt domowych w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki wsparciu finansowemu gminy mogą realizować projekty, które nie tylko pomagają zwierzętom, ale także edukują mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej opieki nad nimi.


Opierając się na: Urząd Marszałkowski Olsztyn