Spotkanie kobiet z Warmii i Mazur: rozwój kompetencji przywódczych i skuteczności osobistej
Kobiety z Warmii i Mazur spotkały się, aby rozwijać swoje kompetencje przywódcze i skuteczność osobistą. W Lidzbarku Warmińskim odbyła się druga edycja wojewódzkiej konferencji, która przyciągnęła liczne liderki lokalne, sołtyski oraz kobiety prowadzące działalność pozarolniczą.

Rozwój kompetencji przywódczych i skuteczności osobistej - główny temat konferencji

W Lidzbarku Warmińskim miała miejsce druga wojewódzka konferencja zatytułowana „Rozwój kompetencji przywódczych i skuteczności osobistej – od marzeń do realizacji”. Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Konferencja była skierowana do mieszkanek wsi zaangażowanych w działalność w kołach gospodyń wiejskich, liderek lokalnych, sołtysek oraz kobiet prowadzących różnorodne działalności pozarolnicze.

Inspirujące wykłady i wymiana doświadczeń

Konferencja była doskonałą okazją do kontynuowania dyskusji na temat roli kobiet w kreowaniu nowoczesnego wizerunku wsi, ich miejsca w biznesie oraz efektywnego i empatycznego liderowania. Uczestniczki miały możliwość wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w inspirujących wykładach. Tematy obejmowały m.in. motywację, rozwijanie pasji, skuteczne przywództwo oraz przekształcanie ograniczeń w atuty, aby realizować zawodowe i osobiste marzenia.

Wybitne prelegentki i ich historie

Wśród prelegentek znalazły się znane osobistości, które podzieliły się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Joanna Warecha, dziennikarka, publicystka i reżyserka, opowiedziała o swojej walce o przywrócenie godności mieszkańcom byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Izabela Kielczyk, terapeutka ludzi biznesu i psycholog, skupiła się na budowaniu pewności siebie i zarządzaniu firmami. Joanna Rybacka-Barisic, założycielka Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej SEN, przedstawiła swoje doświadczenia z mentoringiem kobiet i tworzeniem programów szkoleniowych.

Empatia i przywództwo na przykładzie lokalnej liderki

Anna Lewikowska, znana jako „kobieta instytucja”, która pełni funkcję sołtysa sołectwa Waszulki, również podzieliła się swoją wiedzą na temat empatycznego liderowania. Jako animatorka kultury lokalnej i działaczka społeczna, Lewikowska ma bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi. Jej wystąpienie było inspirującym przykładem, jak skutecznie łączyć działalność społeczną z rolą lidera.

Wsparcie Unii Europejskiej

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki temu wsparciu możliwe było zorganizowanie tak wartościowego wydarzenia, które przyczyniło się do rozwoju kompetencji przywódczych i osobistej skuteczności kobiet z obszarów wiejskich Warmii i Mazur.


Źródło: Urząd Marszałkowski Olsztyn